Bijdrage Strategie Groningen Airport Eelde


en toekennen NEDAB-bijdragen voor 2024 tot en met 2033

20 december 2023

Voorzitter,

Volgens gedeputeerde Otter wijst het Kantar Rapport op een grote instemming van omwonenden met de toekomstplannen van GAE: - slechts 14% van de respondenten zou tegen de plannen rondom GAE zijn (en onder direct omwonenden slechts 7%).

Dit klinkt goed, maar omwonenden uit Glimmen hebben zelf een en ander nader onderzocht en zij ontdekten dat:

het Kantar onderzoek de gehele 4 noordelijke provincies bestreek en daarmee mogelijk overlast over een groot aantal bewoners "verdunt", maar vooral opmerkelijk is dat

de postcodes die direct aan het vliegveld grenzen (namelijk van de dorpen Norg, Bunne, Donderen, Yde, De Punt, Eelde, Paterswolde, Glimmen, Onnen, Haren aangemerkt zijn als "niet in directe omgeving van GAE") uitgesloten waren van het onderzoek. Die 7% geeft dus een totaal foutief beeld!

Uit het eigen onderzoek door de groep omwonenden uit Glimmen komt een ander resultaat: 95% van bevolking zegt overlast van laag overvliegende vliegtuigen, met name lesvliegtuigen, te ondervinden. De omwonenden zijn het dus pertinent oneens met de uitkomsten van het Kantar onderzoek.

Dan over de inspraak:

Het bleek bij de commissievergadering, dat de mate van inspraak voor omwonenden in verschillende procedures rondom GAE totaal ontoereikend is, zo niet onmogelijk gemaakt door GAE.

De Directie GAE komt bijvoorbeeld ondanks toezegging op het laatste moment niet opdagen, bij een overlegbijeenkomst van omwonenden. Ook de onderzoeker van Kantar komt niet.

Verder wil ik het aantal Vliegbewegingen noemen:

Omwonenden hebben de vliegbewegingen op 1 dag in beeld gebracht en daaruit blijkt dat, tegen de afspraken in, wel degelijk veelvuldig over omliggende dorpskernen en natuurgebieden gevlogen wordt, op lage hoogte met veel geluidsoverlast en stank (en lood uitstoot) tot gevolg.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom keer op keer omwonenden en de natuur het onderspit moeten delven. Tijdens de commissievergadering werd gezegd door sommige statenleden: als het vliegveld dicht is komt het niet meer terug. Ik zou dit willen omdraaien: als de natuur verpest is komt dat niet meer terug, als omwonenden ziek worden van herrie, stank en minder rust…..die gezondheid komt niet meer terug.

Kortom gaan we nu echt bijna 23 miljoen steken in fossiele industrie terwijl we zo´n grote natuuropgave hebben, terwijl we in een klimaatcrisis zitten?

Het is klip en klaar dat de Partij voor de Dieren tegen dit voorstel is, want de klimaat-crisis dendert echt wel door!

Tweede termijn:

Het is verbazingwekkend dat de gedeputeerde niks wil weten van krimp van de luchtvaart. De Gemeente Amsterdam gaat wel voor krimp vanwege duurzaamheid, nachtrust, uitstoot enzovoort.

Ook geeft hij aan dat er maar 1 extra vliegtuig per dag komt op Eelde omdat GAE eigenlijk te duur is. Geeft hij daarmee niet aan dat er wellicht sowieso niet meer passagiers komen vanwege de hoge prijs?

Dan de overlast die wordt als niet belangrijk af gedaan.

De amendementen en moties zullen wij steunen ondanks dat wij tegen de toekenning van de bijna 23 miljoen euro zijn.

Interessant voor jou

Bijdrage Burgerberaad

Lees verder

Bijdrage uitwerking coalitieakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer