Bijdrage Burger­beraad


6 december 2023 - Jur Faber

11 december 2023

Voorzitter,

De partij voor de dieren heeft na wikken en wegen een keuze gemaakt.

Wij kiezen voor optie A.

Maar voordat er gebouwd kan worden moet er nog heel wat gebeuren.

Een dak boven je hoofd is niet voor niets een grondrecht.

Voor veel mensen in Nederland is dat moeilijk of zelfs onmogelijk geworden. Bijna overal zijn te weinig huizen, woningcorporaties zijn uitgekleed en private investeerders hebben ruim baan. Doordat met name de veehouderij te veel stikstof uitstoot, is de bouw van bijna honderdduizend nieuwe woningen in gevaar. Daarbovenop neemt de veehouderij bijna de helft van alle grond in Nederland in beslag. Al het andere dat ruimte kost, waaronder wonen en de natuur, moet het doen met de andere helft. De Partij voor de Dieren maakt kraakheldere keuzes zodat er ruimte vrijkomt voor iedereen om gezond en gelukkig te kunnen wonen, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. Dat kan alleen als we de ruimte in Nederland fundamenteel anders indelen.

Liever een dak boven je hoofd dan een biefstuk op je bord.

Er is in Nederland voldoende ruimte om te zorgen voor comfortabele en betaalbare woningen in een prettige, groene gifvrije leefomgeving. Er is politieke moed voor nodig om hierover heldere keuzes te maken. Door een krimp van het aantal dieren in de veehouderij komt er landbouwgrond vrij voor natuur en woningbouw. We gaan bestaande bebouwing beter benutten om de natuur en de open ruimte te beschermen. Ook wordt er binnenstedelijk natuur inclusief gebouwd, waarbij bewoners voldoende groen in de buurt krijgen.

Samenvattend kiezen we dus voor optie A waarbij de stikstofdepositie wordt aangepakt, de KRW wordt uitgevoerd en er een transitie kan plaats vinden naar een gifvrije landbouw.

En dan nog een paar vragen:

Zijn alle deelnemende experts onafhankelijk?

Wat doet GS/PS als de conclusies niet stroken met het coalitieakkoord?

Is er een percentage aan te geven waarin GS/PS kan voldoen aan de conclusies van het beraad? En wordt dat bij een hybride burgerberaad in dit geval van tevoren aangegeven?

De partij voor de dieren zou graag een toezegging krijgen van GS/PS dat de uitkomsten van een burgerberaad niet alleen wordt aangehoord maar dat de uitkomst serieus genomen wordt en de toezegging dat er door GS/PS gezorgd wordt dat woningbouw mogelijk is.

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Strategie GAE en NEDAB kosten

Lees verder

Bijdrage Strategie Groningen Airport Eelde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer