Bijdrage uitwerking coalitie akkoord


6 december 2023 - Renate Zuiker

11 december 2023

Voorzitter,

Stikstofcrisis, watercrisis, natuurcrisis, klimaatcrisis. Dit college heeft flink wat uitdagingen, maar geen oplossingen.

En we krijgen er de komende jaren nog een crisis bij, namelijk een financiële crisis;

de bezuinigingen zijn al aangekondigd, het ravijnjaar doemt op aan de horizon.

Voorzitter, dit college stelt échte keuzes keer op keer uit en dat is nu weer het geval

Wetende dat voor veel grote problemen in Drenthe nog geen oplossing is bedacht, kunnen de provinciale staten nu niet gevraagd worden om de ingediende plannen op waarde te schatten

Het is onze taak namelijk als Drents Parlement om een integrale afweging maken met oog voor de verschillende belangen in Drenthe

Voorzitter, het is de taak van een college om hun ideeën te presenteren als een samenhangend, gedegen en onderbouwd verhaal, normaal gesproken gebeurt dat bij de eerste begroting. Dat laatste is niet gelukt. En nu komen met stukjes en beetjes plannen naar PS om over te besluiten.

We krijgen nu het voorstel om miljoenen te investeren in Groningen Airport Eelde, en over een half jaar pas gaan we praten over waar we dan op moeten bezuinigen.

We krijgen het voorstel om 1 miljoen beschikbaar te stellen voor een topsportevenement. Maar een plan om in 2027 te voldoen aan de Kader Richtlijn Water ligt er niet.

Voorzitter, wij hebben liever schoon water dan een topsportevenement

Maar zelfs los van de inhoud, vinden wij het zeer onverstandig om nu veel geld uit te geven, en allerlei reservepotjes aan te spreken, met de wetenschap dat we snel geld te kort zullen komen.

Voorzitter, samengevat. Wij kunnen geen beslissingen nemen, zolang we nog geen compleet plan hebben voor de komende vier jaar. Wij vragen daarom het college terug te gaan naar de tekentafel en bij de provinciale staten terug te komen met een goed onderbouwd en afgewogen plan.

Graag hoor ik hierop een reactie van het college.

En ik wil nogmaals benadrukken dat het essentieel is, dat we in dat plan één op één de relatie leggen tussen de staat van de natuur in Drenthe en andere ontwikkelingen die we willen zoals woningbouw, of het helpen van de pasmelders.

Het college wil met ruim een miljoen euro de pasmelders helpen, maar écht de enige manier om de pasmelders te helpen is door minder stikstof te produceren in deze provincie en de natuur te herstellen.

Kan het college de koppeling tussen de staat van de natuur en het helpen van pasmelders bevestigen ten overstaan van deze zaal? Dat schept duidelijkheid.

En dan is het ook helder dat we de plannen van het college alleen kunnen beoordelen als er een integraal plan ligt, waarin we de natuurproblemen in Drenthe gaan lossen.

Tot slot nog twee vragen.

Het college wil 1,1 miljoen euro uittrekken voor de wolf en ruimhartig schade compenseren.

Vindt het college dat hobbyhouders die niet hun best doen om hun dieren te beschermen, óók recht hebben op een schadevergoeding, betaald met geld van de Drentse inwoners?

Als laatste vraag: Heeft het college al geld gereserveerd voor de Bomen en bossenstrategie buiten het NNN? En zo nee, waarom nog niet?

Tot zover onze bijdrage in eerste termijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Energie

Lees verder

Bijdrage Strategie GAE en NEDAB kosten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer