Bijdrage Start­no­titie Econo­mische koers


24 januari 2024

Voorzitter,

De visie van de Partij voor de Dieren op de economie valt te vatten in twee pijlers, namelijk een eerlijke economie en een groene economie. Is dit van toepassing op Drenthe?

Zeker als we de uitgangspunten van deze startnotitie lezen, echter zien we dit bij de uitvoering niet altijd terug.

De eerlijke economie bijvoorbeeld: het lijkt alsof de provincie alleen kan faciliteren. Maar de provincie kan bijvoorbeeld best wel invloed hebben, op bijvoorbeeld het soort bedrijven dat subsidie krijgen om zich te vestigen.

Een voorbeeld: we hebben het hier uitgebreid gehad over de yoghurtfabriek in Hoogeveen. Dat zou veel banen opleveren voor de regio, we weten echter allemaal dat er krapte is op de arbeidsmarkt en dat zo’n bedrijf toch tegen zo laag mogelijke kosten wil produceren. En dus arbeidsmigranten hier naartoe wil halen.

Er zijn veel kansen op het gebied van de transformatie naar een duurzame, regionale en circulaire economie. Hiervoor zijn ook mensen met kennis nodig. Er zou dus gekeken kunnen worden naar omscholingstrajecten. Het zou verder ook goed zijn dat Drenthe zich gaat richten op een echte maak- en hersteleconomie. Het maken van duurzame producten en veel meer producten herstellen of een nieuwe bestemming geven.

De groene economie: De Partij voor de Dieren wil dat de gangbare veehouderij ophoud met de bulkproductie en de agressieve exportstrategie.

Met betrekking tot het geven van subsidie en vergunningen aan bedrijven: we zien dat erkent wordt dat de effecten voor het milieu moeten worden meegenomen. Hierdoor komen we achteraf niet voor onvoorziene effecten te staan op de leefomgeving.

Tot slot wil ik nog even aanstippen dat de monitor Brede Welvaart niet genoemd is in de Startnotitie. De Partij voor de Dieren stelt voor om deze monitor op te nemen in de economische koers want welzijn is niet hetzelfde als welvaart. De monitor gaat over de kijk op een eerlijke economie waarbij er genoeg is voor ieders behoeften maar niet voor ieders hebzucht.

Tot zover

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Start­no­titie 'Op weg naar een nieuwe omge­vings­visie'

Lees verder

Bijdrage Beleidskader privacy Provincie Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer