Bijdrage Beleids­kader privacy Provincie Drenthe


24 januari 2024

Voorzitter,

Het statenstuk ziet er uit als een zorgvuldig samengesteld stuk waar op het eerste gezicht weinig op aan te merken is. De Provincie Drenthe heeft de organisatie ingericht om aan de AVG en de UAVG te voldoen.

De Partij voor de Dieren is scherp op de privacy van personen en geen voorstander van het opslaan van persoonsgegevens voor analyse en profilering. Wij vinden dat privacybescherming altijd gewaarborgd moet worden. Vooral het recht om vergeten te worden vinden wij heel belangrijk. Hierover staat in dit beleidskader dat de burger hiervoor een verzoek kan indienen en dat verzoek wordt dan beoordeeld of dit gerechtvaardigd is. Kan de gedeputeerde hier meer uitleg over geven? Want in welke gevallen wordt dit dan afgewezen en wie beoordeelt dit?

Met betrekking tot big data, tracking, tracing en gebruik van camera´s lezen we dat de Provincie Drenthe als maatregel heeft om in principe niet aan profilering op basis van persoonsgegevens te doen. Maar verderop staat dat het wel kan en dat dan toestemming van de functionaris gegevens bescherming kan worden gevraagd. Ik zou van de gedeputeerde willen weten in hoeverre er in de praktijk toestemming wordt gevraagd aan deze functionaris. En of hier ook actief toezicht op is.

Dan over het cameratoezicht. Kan de gedeputeerde aangeven of dit camera´s zijn die op het internet zijn aangesloten of dat dit een gesloten systeem is? En zijn dit dan ook camera’s met gezichtsherkenning?

Mijn fractie wil ook weten of dit camera´s van het merk Hikvision of Dahua zijn, aangezien daar wel zorgen over zijn omdat deze via internet benaderd kunnen worden. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Startnotitie Economische koers

Lees verder

Bijdrage Recreatie & Toerisme

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer