Bijdrage opper­vlak­te­wa­ter­winning Drentsche AA


6 maart 2024

Voorzitter,

Naast de vijf constateringen en 9 aanbevelingen heeft de Partij voor de Dieren nog enkele aandachtspunten.

De PVDD streeft naar een landschap zonder gif, kunstmest en overbemesting. Het stroomdal van de Drentse AA past daar uitstekend in.

Dus voorzitter laten we als Drenten in PS en GS het voortouw nemen.

Neem de uitdaging aan om te komen tot een gifvrije provincie met transitie naar een landbouw waarbij gezond voedsel geproduceerd word.

Het water wordt dan steeds schoner , de kosten om (oppervlakte)water te zuiveren dalen , de diversiteit in de natuur verbetert en de gezondheid van de mens verbetert! Wat is daar op tegen?

Dus zonder gif , zonder overbemesting en met de productie van gezond en divers plantaardig voedsel komen we een heel stuk verder. Wat houdt ons tegen om dit te bewerkstelligen in het Drentse Aa gebied en uiteindelijk in heel Drenthe?

Ons advies om aan schoner water te komen, de gezondheid te bevorderen en de kosten van zuivering te minimaliseren is:

Maak Drenthe gifvrij(industrie, landbouw), krimp de veestapel (met 75 %), schep mogelijkheden voor een gezondere voedselproductie zonder vervuiling!

Maak en houd het water schoon!!!

Tot zover.