Bijdrage Mijn­bouw­ac­ti­vi­teiten


6 maart 2024

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is helder over mijnbouwactiviteiten in Drenthe.

We zijn tegen schaliegaswinning en ook tegen gaswinning uit kleine gasvelden vanwege sluiten van de gaskraan in Groningen.

Wij zijn een voorstander van de energietransitie naar hernieuwbare energie.

Zoals de ChristenUnie aangeeft zijn er vorig jaar meerdere bevingen geweest bij Hooghalen.

Gelukkig is de ondergrond in Drenthe anders van samenstelling dan die van grote delen van Groningen, zodat de schade hopelijk beperkt blijft.

Ook als gevolg van bodemdaling kan er schade ontstaan aan huizen, natuur en infrastructuur. En vanwege het feit dat bodemdaling een complexe problematiek is, vinden wij het zeker op zijn plaats dat ook de provincie de bewoners die het treft, proactief ondersteund.

In Groningen is het zichtbaar dat het vergoeden en herstellen van schade aan huizen een lang en stressvol proces is voor veel gedupeerden.

De Partij voor de Dieren vindt dan ook dat schade binnen een vastgestelde termijn opgelost moet worden.

Daarnaast moet er ook gekeken worden naar oorzaken en moet het economisch belang niet automatisch voorgaan op het maatschappelijk belang van bewoners die met een gescheurd huis zitten.

Tot zover.

Interessant voor jou

Bespreking kaders DPLG

Lees verder

Bijdrage oppervlaktewaterwinning Drentsche AA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer