Bijdrage Grond­beleid Drenthe


20 maart 2024

Voorzitter,

Na de uitleg van vorige week heeft de partij voor de dieren nog enkele adviezen voor de kaderstellingen.

Wij vinden dat de Provincie/ Prolander meer sturend kan werken bij de aankoop en het verpachten van gronden.

Wat bedoelen wij daarmee ?

Gezien de vele te behalen doelen (stikstof, KRW, gezonde bodem) pleit de PvdD er voor om bij aankoop en verpachten sturend hierin te acteren , en nu komt het, namelijk bevorderen van een landbouw zonder landbouwgif (omgevingswet: artikel 3.3) en kunstmest en het bevorderen van gezonde plantaardige voeding waarbij de stikstof- en de gif belasting lager wordt. Hierdoor verbeterd de waterkwaliteit (minder gif, gezonde bodem ,minder fosfaat en stikstof) en met gezondere voeding zal ook de impact van medicijnresten afnemen en de gezondheid van de burger uiteraard verbeteren.

Tevens zijn wij ook voor het opzeggen van jachtrecht in de bezittingen van de Provincie/Prolander.

We verwachten ook dat de provincie start met het aanplanten van bos. We hebben tenslotte ook een verantwoordelijkheid in het klimaat beleid. Ook al is het geld van de overheid nog niet aanwezig, maar wel toegezegd.

De Partij voor de Dieren streeft dus naar een grondbeleid waar gezond voedsel geteeld kan worden, waar de biodiversiteit toe neemt, de bodem en het water weer gezond worden en een actief klimaatbeleid wordt gevoerd!

Wij zijn er van overtuigd dat de Provincie/Prolander deze verantwoordelijkheid oppakt in haar uitvoering.

Tot zover.


Interessant voor jou

Bijdrage oppervlaktewaterwinning Drentsche AA

Lees verder

Bijdrage NRK rapport: Achter de coulissen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer