Bijdrage Ophoging inves­te­rings­krediet grond­bezit natuurlijk plat­teland


9 november 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan moeilijk instemmen met deze ophoging van het investeringskrediet. Want waar stemmen we dan precies mee in?

Toen het nog Programma Natuurlijk platteland heette, was het duidelijk wat de bedoeling was: meer natuur in Drenthe.

Nu wordt het een hele grote pot met geld voor het nationaal programma landelijk gebied. Zo´n beetje alle grote opgaven moeten we aanpakken: klimaat, water, stikstof, én meer biodiversiteit en natuur.

Maar wat houdt dat programma NPLG precies in? We hebben een startnotitie van het Rijk, maar geen uitwerking voor Drenthe. Welke keuzes gaan we in Drenthe maken voor een schonere leefomgeving, beter klimaat en meer natuur?

Dus wat zijn de uitgangspunten van waaruit de ambtenaren straks aan de keukentafel gaan onderhandelen namens de provincie? Waar willen ze naartoe? Een beetje minder broeikasgassen en stikstof in de verre toekomst of radicaal minder op zeer korte termijn?

We begrijpen dat het college innovatie en verplaatsing als oplossingen ziet. Verplaatsing van intensieve veehouderij is echter slechts verplaatsen van het probleem. Ook daar zal er natuur zijn die niet tegen teveel stikstof kan.

En voor wat betreft innovatie. We weten inmiddels wel dat we niets moeten verwachten van tovervloeren en gebakken luchtwassers. Er zijn geen verbeteringen in het systeem van dieren houden te maken die afdoende zijn om het stikstofprobleem écht op te lossen.

Behalve met minder dieren. Minder dieren maken minder mest.

Met lapmiddelen als verplaatsing en innovatie worden veehouders nog langer aan het lijntje gehouden.

Voor de Partij voor de Dieren is essentieel dat we de intensieve veehouderij laten omschakelen naar regionale biologische akkerbouw.

Dan pas gaan we écht minder stikstof en broeikasgassen uitstoten, en onze leefomgeving weer gezond maken.

Tot slot: Is er een soort nulmeting gedaan aan de vooravond van deze dure en omvangrijke exercitie?

Hoeveel stikstofruimte is er bijvoorbeeld in Drenthe op dit moment vergund? Zou PS een overzicht kunnen krijgen van de huidige hoeveelheid stikstof die volgens de vergunningen nu mag worden uitgestoten?

Weten we eigenlijk hoeveel broeikasgassen we nu uitstoten in Drenthe?

Want pas dan kunnen we ook nagaan of we zinvol bezig zijn met de exercitie. En kan PS controleren of het maatschappelijk geld doelmatig en doeltreffend wordt ingezet.

Graag een reactie van het college.

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2023

Lees verder

Bijdrage Algemene beschouwingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer