Bijdrage Algemene beschou­wingen


9 november 2022

Je hoort vaak mensen, politici zeggen, ook dit college, en het staat ook weer in deze begroting: we zoeken met ons beleid een balans tussen economie en ecologie. Maar voorzitter, dat is een vreemd uitgangspunt.

Dat heb ik in de commissievergadering al aangestipt en dat zal ik nu verder toelichten.

Economie is een systeem wat door mensen is gecreëerd.

Ecologie is veel groter dan dat, dat is namelijk het systeem van al het leven. alle organismen op Aarde.

De mensen met hun economie zitten binnen in dat systeem.

Zonder ecologie geen economie.

En de natuur staat zwaar onder druk. Het verlies aan biodiversiteit is ongekend. Zodanig zelfs dat het de zesde uitsterfgolf wordt genoemd.

Zonder leefbare aarde geen mensen.

Daarom is de Aarde leefbaar houden, als het goed is, ons ultieme uitgangspunt.

Alle keuzes die we maken, zijn alleen maar goede keuzes als we die leefbaarheid op Aarde niet in gevaar brengen.

En alle keuzes die de grenzen van de Aarde overschrijden zijn geen goede keuzes.

Nu merken wij dat nog niet zo, hier in het rijke westen, maar andere mensen, voornamelijk de mensen die in het zuiden van deze planeet leven, die zijn nu al in groot gevaar. Overstromingen, onleefbaar hoge temperaturen, klimaatrampen, het is NU aan de hand in de wereld. Binnen afzienbare tijd krijgen wij er ook mee te maken.

En zodra we dat écht beseffen, dan gaan we andere keuzes maken.

Ook in Drenthe.

Dan kiezen we voor bestaanszekerheid voor de huidige en de toekomstige generaties.

Dan zou hier een heel andere begroting liggen. Dan schrijven we in de tekst: we kiezen ervoor om met ons beleid binnen de ecologische grenzen te blijven.

We kiezen dan voor een ander voedselsysteem. Dan zetten we volop in op biologische, plantaardige en regionale landbouw. Dan doen we wél alles om gangbare sierteelt tegen te gaan.

We hebben de afgelopen jaren een aantal problemen niet bij de oorzaak aangepakt, maar vooruitgeschoven.

Met minder gehouden dieren worden veel van onze problemen op het gebied van waterkwaliteit, droogte, luchtkwaliteit en gezondheid daarmee aangepakt en het bespaart bovendien talloze dieren een leven vol ellende.

Bij alles wat we doen in Drenthe, zullen we ons moeten afvragen hoe het op de lange termijn uitpakt. We zouden bij onze beslissingen niet alleen moeten kijken naar de gevolgen op korte termijn, maar ook en vooral op lange termijn. Hier en elders, Nu en later.

Voorzitter, onlangs hebben de Verenigde Naties een schone, gezonde en duurzame leefomgeving erkend als een mensenrecht.

Ieder mens heeft recht op een gezonde en schone leefomgeving. Uiteraard ook de inwoners van Drenthe. Maar zij zijn nu onvoldoende beschermd tegen gifstoffen en fijnstof.

Voorzitter. Gezondheid is belangrijker dan winst van bedrijven.

Een schrijnend voorbeeld is de sierteelt.

Daarom dienen we vandaag samen met D66 de moties in over waterkwaliteit en sierteelt en het aan banden leggen van de sierteelt in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Voorzitter, Het is jammer dat wij, zeker in het Westen, zo zijn losgeraakt van de natuur.

Een voorbeeld is hoe veel mensen naar de wolf kijken. Ook naar de wolf moeten we kijken met een ecologische bril. Niet met een economische. Kijk naar de rol van de wolf in het ecosysteem, en dan waardeer je hun aanwezigheid.

De zorg voor de natuur en de daarin levende dieren is een provinciale taak.

Om daarin onszelf te verbeteren dienen we vandaag een motie in om wildopvangcentra financieel te gaan ondersteunen als provincie.

Een van de vele maatschappelijke diensten die wildopvangcentra ons leveren is bijvoorbeeld het opruimen en helpen van slachtoffers van vogelgriep. Hierdoor blijven de zieke en dode dieren niet in de natuur liggen waardoor ze andere dieren kunnen besmetten. De vrijwilligers lopen zelf risico op besmetting met het opruimen van de kadavers, en hebben persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.

Dierenopvangcentra kunnen bovendien een grote rol spelen in voorlichting richting de inwoners van Drenthe hoe ze met in het wild levende dieren om kunnen gaan.

Interessant voor jou

Bijdrage Ophoging investeringskrediet grondbezit natuurlijk platteland

Lees verder

Bijdrage informatiebehoefte ten aanzien van beleid duurzame landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer