Bijdrage Onder­steuning nieuwe vestiging M&G Group op bedrij­venpark Werk­land­schap Assen-Zuid


FCBE 27 oktober 2021

27 oktober 2021

Voorzitter,

M & G Group Europe BV geeft aan dat de opties zijn: of de vestigingen Groningen en Assen samenvoegen in Assen óf de productie naar Polen overbrengen. De suggestie wordt gewekt dat het bedrijf alleen dankzij een zak met geld in Nederland wil blijven om zich te vestigen op het bedrijventerrein Assen-zuid. Heeft de gedeputeerde de kosten-baten cq risico analyse gezien van de beide opties? En wilde het bedrijf serieus verhuizen naar Polen of was dit een methode om subsidie te verkrijgen?

Het behoud van werkgelegenheid is een speerpunt van de provincie. Dat is een mooi streven! De Partij voor de Dieren wil graag weten of zinvolle werkgelegenheid waar medewerkers een bestaan mee op kunnen bouwen de kern van dit speerpunt is. We zijn dan ook verbaasd dat bijna een derde van het aantal medewerkers als uitzendkracht werkt. Dat is dus een onzeker bestaan. Kan de gedeputeerde aangeven of er dwingende afspraken gemaakt zijn, om een groot deel van de tijdelijke contracten om te zetten in vaste contracten als voorwaarde voor de subsidie verlening?

Wat wij ook niet zo positief vinden is dat er 10 tot 20 medewerkers gedwongen moeten afvloeien omdat ze niet mee willen verhuizen. Is dit echt vanwege de afstand Groningen – Assen? Of zijn er andere redenen om van deze medewerkers afscheid te nemen. En is hier geen mouw aan te passen?

We lezen dat er wel sprake is van een sociaal plan, staat hierin dat deze medewerkers nieuw werk krijgen tegen dezelfde voorwaarden?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2022

Lees verder

Algemene beschouwingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer