Bijdrage Begroting 2022


27 oktober 2021

Stikstof is misschien we de grootste uitdaging voor de provincie, schrijft het college bij het programma Stad en Platteland.

En met 12 Natura 2000 gebieden overbelast door stikstof is de situatie in Drenthe inderdaad ernstig te noemen. De stikstofcrisis zouden we eigenlijk ´de natuurcrisis´ moeten noemen.

Afgelopen weekend was in het nieuws dat we in Drenthe vergunningen afgeven voor uitbreiding van de veehouderij, waarbij op papier de stikstofuitstoot daalt, maar waarbij we in de praktijk misschien wel meer stikstof uitstoten. Simpelweg omdat meer dieren, meer stikstof betekent.

Nog meer stikstof in de Drentse natuur zou echt rampzalig zijn, en hoe moeilijker het wordt om de natuur te herstellen, en hoe hoger de kosten voor de samenleving zijn.

Het college schrijft in de begroting dat er stevige inzet zal worden gepleegd op de juridische procedures als gevolg van bezwaren en beroepen, handhavings- en intrekkingsverzoeken.

Dit lijkt ons de verkeerde aanpak. Het lijkt ons beter om die ´stevige inzet´ te plegen aan de voorkant, dus om te beginnen bij het verlenen van juridisch houdbare vergunningen.

Waarom werken we überhaupt nog met de discutabele modellen en berekeningen die het niet gaan houden in de rechtszaal?

Kan het college uitleggen waarom we nu juridisch aan te vechten vergunningen verlenen? Want daar is echt niemand bij gebaat, ook de vergunningaanvrager niet.

Natuurbeschermers moeten naar de rechter om te zorgen dat de wet correct wordt toegepast. Dat is kwalijk, de provincie zelf heeft de taak om de natuur adequaat en volgens de wet te beschermen.

Maar wij vrezen, helaas, dat daarvoor de politieke wil ontbreekt. Dus hoeveel juridische fte´s we er ook bij doen, we houden het probleem in stand.

Omdat we hardnekkig niet willen weten dat de enige manier om effectief en daadwerkelijk minder stikstof uit te stoten, is door minder dieren te gaan houden in Drenthe.

Dan heeft het kostbare natuurherstel ook pas zin.

Anders is het alsof je een brand blust, terwijl we intussen ook toestaan dat er benzine op wordt gegooid.

Niet alles kan overal, schrijft het college over de natuurcrisis. Maar wat moeten we ons daar in de praktijk bij voorstellen?

Wat kan er waar niet in Drenthe?

Graag een toelichting daarop van het college.

En ander belangrijk onderwerp voor de Partij voor de Dieren is hoe we omgaan met de bomen in de provincie Drenthe.

Er komt binnenkort een Drentse bomen- en bossenstrategie. Maar hiervoor ontbreekt voor een flink deel de dekking in de begroting.

Waarom worden hier niet de benodigde middelen voor gereserveerd? Graag uitleg van het college.

Want hoe kunnen we straks beleid gaan vaststellen als we nog niet weten hoe we dat gaan betalen?

Het college gaat inzetten op de vervanging van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten. Dat blijkt althans uit de beantwoording op onze technische vragen.

Tot nu toe hebben we hier geen concreet beleid voor gezien in Drenthe.

Kan het college vertellen waar en hoe ze dat willen vormgeven? Wanneer kunnen we hierover een beleidsvoorstel verwachten?

Tot slot.

Het viel ons op dat de subsidie voor ´overige natuurbeschermingsinstanties´ niet wordt geïndexeerd, maar die van de natuurbeschermingsinstanties die met naam en toenaam in de begroting staan wel. Dat lijkt ons een omissie.

Kan het college dit nog aanpassen?

Interessant voor jou

Doorfietsroute Groene As en fietstunnel Vriezerbrug

Lees verder

Bijdrage Ondersteuning nieuwe vestiging M&G Group op bedrijvenpark Werklandschap Assen-Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer