Algemene beschou­wingen


Begroting 2022

10 november 2021

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zal zich bij deze algemene beschouwingen beperken tot één onderwerp: het klimaat.

Afgelopen week was het nationale klimaatweek.

Op social media zagen we filmpjes met gedeputeerden over wat de provincie Drenthe zoal doet in de strijd tegen klimaatverandering.

Er waren ook suggesties voor de inwoners:

  • trek een warme trui aan
  • koppel je regenwater af,
  • neem een groen dak
  • recycle en hergebruik materialen.

Allemaal goede ideeën!

Maar de Partij voor de Dieren miste wel een filmpje.

Daarom stellen we voor dat we volgende keer een item toevoegen aan de campagne ´iedereen doet wat´.

We hebben het script voor het filmpje alvast geschreven. Het gaat zo:

´Iedereen doet wat. Dat is het thema van de nationale Klimaatweek.

En als provincie Drenthe doen we daar ook van alles aan.

Grote dingen, kleine dingen.

Om iets groots te noemen, we zijn volop bezig met de eiwittransitie, dat wil zeggen dat we als samenleving een deel van de dierlijke eiwitten gaan vervangen we door plantaardige eiwitten.

Zo helpen we helpen als provincie boeren om nieuwe eiwitgewassen voor de mens te telen. We helpen veehouders om een landbouwbedrijf te runnen met veel minder dieren.

Maar we doen ook kleine dingen, bij de provincie, zoals in onze eigen catering.

We hebben de keuze uit gerechten mét en zonder dierlijke eiwitten, zodat Drentse volksvertegenwoordigers -maar ook de bestuurders en de ambtenaren- geheel of gedeeltelijk kunnen kiezen voor plantaardig als ze dat willen.

We moeten sámen stappen zetten. Dat kunnen grote stappen zijn en kleine stappen, en ú kunt meehelpen met die kleine stappen, bijvoorbeeld door een keer plantaardige zuivel te gebruiken. Want zo simpel kan het zijn!

En de gedeputeerde gaat ook een steentje bijdragen, want die eet deze week de hele week plantaardig!

Dus doe ook mee! en kijk op: drenthemeerplantaardig.nl´

Tot zover ons voorstel voor het filmpje voor social media in volgende klimaatweek.

Daarnaast denken we nog aan een ´Red de Ijsbeer Challenge´, met als prijs voor het beste plantaardige streekgerecht aan geheel verzorgde diervrije picknick bij de Balloërkuil.

Voorzitter, u hoort het, het denkwerk is al gedaan door de Partij voor de Dieren. Gratis, we horen graag wat het college denkt van onze ideeën.

Om het college een steuntje in de rug mee te geven zullen we ook een motie indienen.

De ´motie plantaardig´.

De tekst van de motie is als volgt:

constaterende

- dat de urgentie om de klimaatcrisis tegen te gaan zeer hoog is;

- dat de overgang naar meer gebruik van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie kan bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;

- op Europees en landelijk niveau beleid wordt gemaakt om het aandeel plantaardige eiwitten in de menselijke consumptie te verhogen; de zogenaamde eiwittransitie

overwegende

- dat er naast een energietransitie ook een plantaardige revolutie nodig is;

- dat ook provinciale overheden een rol kunnen spelen in deze transitie.

Verzoeken het College

- om beleid te ontwikkelen om de plantaardige revolutie mogelijk te maken in Drenthe en te versnellen;

- om de voorbeeldfunctie van de Provincie te gebruiken, met als onderdeel daarvan in de eigen catering tenminste 50% plantaardige opties aan te bieden, voor iedereen, waarbij individuele keuzevrijheid gewaarborgd blijft.

En gaan over tot de orde van de dag.

Als toelichting op het laatste deel van onze motie.

We vinden dat het voor iedereen makkelijk moet zijn om te kiezen voor een maaltijd met minder minder klimaatimpact.

Maar helaas wordt de klimaatvriendelijke voedingskeuze nog als de uitzondering beschouwd, als een ´speciaal dieet´.

Pas als je zegt dat je veganist bent kan je een plantaardige maaltijd in het Provinciehuis krijgen

Maar de klimaatvriendelijke keuze zou eigenlijk de standaardkeuze moeten zijn.

Sommige organisaties doen dat al:

Afgelopen zomer heeft de provinciale staten van Groningen een motie aangenomen getiteld: ´carnivoor geef het door´. Ingediend door zes partijen.

Door deze motie worden nu in het provinciehuis in Groningen standaard plantaardige en vegetarische gerechten geserveerd. Mensen die graag vlees willen eten of andere dieetwensen hebben, geven dat door aan de catering. Het ministerie van OCW, de gemeenten Utrecht en Amsterdam hebben het concept ook ingevoerd.

De Partij voor de Dieren kiest in Drenthe voor een andere aanpak. Wij denken dat een 50% streven aan plantaardige gerechten een goede mix is van aan de ene kant het goede voorbeeld geven als provincie en aan de andere kant de eigen keuzevrijheid te waarborgen.

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Ondersteuning nieuwe vestiging M&G Group op bedrijvenpark Werklandschap Assen-Zuid

Lees verder

Regionaal Waterprogramma

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer