Bijdrage motie land­bouw­visie


1 februari 2023

De aanleiding voor deze motie zijn de uitspraken van gedeputeerde Jumelet in de Commissievergadering Omgevingsbeleid van 11 januari bij het agendapunt Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Een rekensom geeft aan dat de plannen die de provincie nu heeft om de stikstofopgaven te gaan halen, volstrekt onvoldoende zijn.

We moeten 2400 ton minder stikstof uitstoten en tot nu toe hebben we vier bedrijven uitgekocht voor 13 miljoen euro en daarmee slechts 10 ton stikstof bespaard. Gaan we op deze voet verder, dan hebben we vele honderden miljoenen euro´s nodig en moeten er honderden bedrijven worden opgekocht. En als we de gedeputeerde daar naar vragen is het antwoord: letterlijk - ¨geef ons geld, geef ons vertrouwen en dan gaan we aan de slag.¨De gedeputeerde zegt ook: ¨laten we bij het begin beginnen, de eerste helft komt eerst.¨

Als we onze rol als PS serieus nemen, is dat echt niet genoeg. We gaan beginnen aan iets, maar we missen een degelijke onderbouwing of en wanneer we de eindstreep gaan halen. En bovenal, Wat schiet de landbouwsector ermee op dat we gaan beginnen om er over twee jaar achter te komen dat we een doodlopende weg zijn ingeslagen? Hoe groot moet het wantrouwen van de landbouwsector in de politiek nog worden?

Zou het niet zoveel beter en duidelijker zijn als de boeren in Drenthe nu duidelijk krijgen wat er wél mogelijk als landbouwer in Drenthe met een toekomstbestendig bedrijf? En met toekomstbestendig bedrijf bedoelen we een bedrijf dat kan bestaan als we de opgaven voor stikstof, water en klimaat serieus in beschouwing nemen.
Wat wij missen is een visie van het college over welke kant het op moet met de landbouw om de opgaven voor stikstof, water en klimaat wél te behalen. de landbouwbeleidstukken die er nu liggen, hebben de problematiek niet geadresseerd, daarom is er een nieuwe visie nodig.

Vandaar onze motie, die we samen met de SP indienen.

Interessant voor jou

Bijdrage motie behoud hertenkampen in Drenthe

Lees verder

Duidingsdebat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer