Bijdrage motie behoud herten­kampen in Drenthe


1 februari 2023

In opdracht van het ministerie hebben onafhankelijke wetenschappers gekeken welke dieren volgens hen geschikt zijn om te houden als huis- en hobbydieren, daar kwam een lijst met 30 diersoorten uit.

Damherten staan niet op die lijst niet op, want om allerlei redenen zijn damherten niet geschikt voor het houden in gevangenschap.

En de minister volgt dit onafhankelijke advies op.

Dan vraag ik me af waarom sommige partijen graag damherten in gevangenschap willen houden? Het zijn in het wild levende dieren.

Hertenkampen werden lang geleden gezien als iets normaals, maar het denken over dieren is in de loop der tijd veranderd. Vandaar ook de zogenaamd positieflijst, die overigens al 30 jaar geleden is aangekondigd en in de wet staat.

Voortschrijdend inzicht betekent dat we veranderen, groeien, en dat lijkt ons een goede ontwikkeling. Het stoppen met hertenkampen is daar een logisch gevolg van.

Interessant voor jou

Interprovinciaal rapport

Lees verder

Bijdrage motie landbouwvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer