Bijdrage Jaar­verslag FBE 22 januari 2020 commissie OGB


22 januari 2020

Voorzitter, wij hebben het jaarverslag van de Fauna Beheer Eenheid op de agenda van deze commissie gezet omdat we een aantal zaken helder willen hebben.

Wij willen transparantie. Wij willen de doelmatigheid en doeltreffendheid van het doden van in het wild levende dieren helder hebben. Wij willen helder hebben dat er óók dieren worden gedood, puur voor het plezier. Onder de eufemistische term ´beheer´ wordt namelijk alles geschaard.

Beheren: volgens de Van Dale betekent dit: ´als verantwoordelijke zorg dragen voor´.

In een jaarverslag zou verantwoording moeten worden afgelegd over welke maatregelen zijn getroffen om gezonde en duurzame populaties in stand te houden in Drenthe..

Je verwacht een degelijke onderbouwing waarom er, als uiterst middel, dieren zijn gedood.

En dan zie je het jaarverslag van de FBE, en dan denk je: oh wauw, een lofzang op de wilde dieren in Drenthe, met schitterende foto´s van een konijn, een vos, een gans, en reeën.

Maar de schijn bedriegt! Want dit is geen beheer in de zin van ´zorgdragen voor´. Het gaat namelijk over niets anders dan het doden van dieren als beheersmaatregel.

Het zijn lijstjes met gedode dieren. En lijstjes met hoeveel dieren er nog leven. De tellingen worden gedaan door de jagers zelf, dus moeilijk onafhankelijk te noemen.

Wat zeggen die lijstjes ons? Kunnen we nu dan zeggen dat het goed gaat in Drenthe met de dieren in de Drentse natuur? Met die twee lijstjes?

De lezer van het jaarverslag moet het zelf maar bedenken, want de cijfers worden verder niet geduid.

De Partij voor de Dieren gruwelt van de cijfers van omgebrachte dieren. Maar zelfs als je daar niet van gruwelt, zou de provincie moeten streven naar transparantie en onafhankelijkheid als het gaat over het beheren van in het wild levende dieren.

Faunabeheer wordt omgeven door vaagheden, door te suggereren alsof we grote problemen zullen krijgen als we niet jaarlijks honderden en soms zelfs duizenden vossen, reeën en ganzen doden.

In Luxemburg heeft de regering besloten dat er eigenlijk geen objectieve redenen te bedenken waren om vossen te doden. Daar is sinds 2015 de jacht op de vos verboden. En wat blijkt: de populatie is stabiel gebleven. Door het wegvallen van de jachtdruk, worden er per moedervos minder nakomelingen geboren.

Dus heeft al dat jagen eigenlijk wel zin? Ook als je kijkt naar de nadelige effecten: mensen met wapens waar nauwelijks toezicht op is, jachtincidenten, overlast voor omwonenden. En niet in de laatste het enorme dierenleed.

Het feit dat jagen is toegestaan voor de wet, betekent nog niet dat je het ​hoeft ​ te doen.

Er zijn tal van niet-dodende maatregelen te treffen die misschien wel effectiever zijn. We zouden kunnen investeren in die alternatieven in plaats van met geweld in te grijpen in onze ecosystemen.

Graag horen we de mening van de andere fracties over dit onderwerp. We hebben in de onderbouwing van dit agendapunt een aantal vragen gesteld, die kunt u daar terugvinden, dus die hoef ik hier niet te herhalen.

Ik hoor ook graag de antwoorden van GS op de vragen die van aan hen hebben gesteld.

Interessant voor jou

Jacht je kan zonder!

Lees verder

Bijdrage FestivalderAa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer