Bijdrage DPLG


Jur Faber

17 april 2024

Voorzitter,

Dit bespreekstuk leidt bij de fractie van de PvdD weer tot veel vragen en onduidelijkheden. Maar…

Zoals mijn goede vader zei : je moet het kwaad met de wortel uitroeien.

Wat is het kwaad in dit geval?

Overbemesting met teveel aan NH3/NOx en fosfaat.

Water dat steeds verder vervuild wordt en steeds moeilijker en kostbaarder gereinigd kan worden.

Hoog watergebruik.

Een slechte staat van de natuur.

Uitbuiting van mens , dier en natuur.

En wat is de wortel?

Een chemische landbouw en een intensieve veeteelt die beide een vervuilende werking hebben.

Hoe pakken wij de wortel aan?

Stoppen/uitfaseren van landbouwgif, forse reductie van de veestapel! En transitie naar een schonere vorm van landbouw!

En al dat laaghangend fruit? Daar is het gif ingetrokken met op de schil ook nog eens verwaaid gif. Moeten we daar nog meer water voor gebruiken om het af te spoelen? Ook dat gif komt in het riool. Zonde van al het gemeenschapsgeld om dat daaraan te besteden!!!

Uit de vele vragen heb ik er nog 3 uitgehaald om aan GS voor te leggen.

1. Is GS het met de PvdD eens dat forse reductie van de veestapel uiteindelijk meer kostenbesparend werkt dan de geitenpaadjes waar nu voor gekozen wordt? Wat is uw uitleg hierover en kunt u dat onderbouwd toelichten?

2. Vind GS ook dat als Drenthe inzet op een gifvrije provincie er heel wat waterzuiveringskosten bespaart kunnen worden en er in een gezondere omgeving geleefd kan worden?

3. Vind u ook dat het maatschappelijk resultaat binnen de DPLG moet zijn: Bevorderen van de gezondheid, bevorderen schone lucht, schoon water, biodiversiteit en gezonde bodem en dus bevorderen van een niet vervuilende landbouw? Hoe streeft GS dit na? Wat is eigenlijk uw beleid en welk doel streeft u na?