Vragen over "Pesti­ciden en Ctgb in relatie tot bollen­teelt"


Mede ingediend door Lijst­Pormes

Indiendatum: 1 mei 2024

"Op 25 april 2024 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan. De manier waarop Nederland de toelating van bestrijdingsmiddelen uitvoert is in strijd met de wet. Het is de verwachting dat de bestuursrechter deze uitspraak zal volgen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zal haar beleid bij toetsing en toelating dan moeten aanpassen.
Het Ctgb negeert in een aantal gevallen belangrijke schadelijke effecten en hanteren niet de meest moderne wetenschappelijke inzichten. Dit is volgens het Europese Hof in strijd met de Europese verordening op dit gebied. Het Ctgb zal haar onderzoeksbeleid flink moeten aanpassen. Het Europese Hof heeft o.a. bepaald dat het Ctgb de bepalingen van de Europese pesticidenwetgeving niet goed uitvoert.

Naar aanleiding van deze uitspraak willen wij het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen voorleggen:

  • Heeft het College kennis genomen van deze uitspraak?
  • Wat is de implicatie van deze uitspraak voor het eerder genomen besluit van het College met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zowel in het algemeen als specifiek in de bollenteelt?
  • Is het College van plan om dit besluit te integreren in het programma voor Duurzame Bollenteelt Drenthe?
  • In het tv-item van RTV Drenthe van d.d. 16 april 2024 heeft gedeputeerde Otterzijn steun uitgesproken voor het Ctgb, terwijl bekend is dat het Ctgb geenonderzoek heeft gedaan naar de combinatie van bestrijdingsmiddelen die in de bollenteelt worden gebruikt. Gezien de recente kennis en de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, overweegt het College om haar oordeel bij te stellen en om afstand te nemen van de uitspraken van gedeputeerde Otter?


Sam Pormes, LijstPormes
Siska Peeks, Partij voor de Dieren "

Interessant voor jou

Gebruik PFAS-houdende pesticiden in Landbouwgif

Lees verder

Vragen over PAS-melders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer