Schrif­te­lijke vragen over vuur­werk­vrije zones bij natuur­ge­bieden


Indiendatum: 18 nov. 2022

Geachte voorzitter,

Op 9 december 2021 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over het afschieten van vuurwerk bij natuurgebieden. Het afsteken van vuurwerk nabij een natuurgebied kan leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. De provincie is bevoegd gezag indien de Wet natuurbescherming overtreden wordt.

In de beantwoording (25 januari 2022) heeft het college aangekondigd in het derde kwartaal van 2022 een brief te sturen naar de gemeenten in Drenthe, om vuurwerkvrije zones bij gemeenten onder de aandacht te brengen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft u inmiddels de brief gestuurd naar de gemeenten? Zo ja, kunnen wij daar een afschrift van ontvangen? Zo nee, waarom niet?

2. Heeft u reacties ontvangen van de gemeenten over de brief? Zo ja, wat waren die reacties?

3. Heeft u op andere wijze nog met gemeenten gecommuniceerd over het instellen van vuurwerkvrije zones rondom natuurgebieden? Graag toelichting.

4. Gaat de provincie controleren dat de gemeenten ook daadwerkelijk vuurwerkvrije zones hebben aangewezen? Zo nee, waarom niet?

5. Heeft u in beeld waar de vuurwerkvrije zones zijn in de Drentse gemeenten?

6. Gaat de provincie ook handhavend optreden als blijkt dat er toch nabij natuurgebieden vuurwerk is afgestoken en dat dieren daar ernstige hinder van hebben ondervonden? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

7. Wordt carbid schieten ook betrokken bij de mogelijke geluidsoverlast op de natuur? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker

Indiendatum: 18 nov. 2022
Antwoorddatum: 13 dec. 2022

Antwoord 1

De provincie heeft een aantal bestaande overlegstructuren waarbij wij gezamenlijk met gemeenten om tafel zitten. Wij hebben er daarom voor gekozen om geen brief te sturen aan gemeenten, maar het onderwerp te bespreken. Begin dit jaar hebben wij een brochure ontwikkeld gericht op evenementen in relatie tot de Wet natuurbescherming. Deze brochure is op het bestuurlijk VTH-overleg (27 oktober 2022) met gemeenten, provincie Groningen, TBO’s en het openbaar ministerie gepresenteerd en nader toegelicht. Verder is het bij gelegenheid aan de orde gesteld bij regulier ambtelijk overleg.

Antwoord 2

In de overleggen zijn wij gewezen op de beperkingen ten aanzien van handhaving van vuurwerkvrije zones.

Antwoord 3

Zie antwoord op vraag 1.

Antwoord 4

Nee, dit is de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de gemeente.

Antwoord 5

Nee.

Antwoord 6

Wij zijn bevoegd gezag indien een verbod of de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming overtreden wordt. Het afsteken van vuurwerk leidt niet automatisch tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. Indien bij ons bekend wordt dat er mogelijk een overtreding van de Wet natuurbescherming plaatsvindt, bepalen wij afhankelijk van de ernst van de situatie of nader onderzoek ingesteld moet worden. De mogelijkheid tot handhavend optreden wordt mede bepaald door het vast kunnen stellen van degene die de vermeende overtreding heeft begaan en of eventuele schade of hinder kan worden geconstateerd. De gemeente is bevoegd gezag voor de openbare orde en veiligheid en kan op basis daarvan (voorkomend) handelend optreden.

Antwoord 7

Het is de verantwoordelijkheid van iedere initiatiefnemer om zich ervan te verzekeren dat een activiteit, zoals bijvoorbeeld ook carbid schieten, niet leidt tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. De initiatiefnemer kan hierbij gebruik maken van de door ons opgestelde brochure, die online op onze website beschikbaar is. Aan gemeenten hebben wij deze brochure verstrekt en inhoudelijk toegelicht.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen met betrekking standpunt college inzake wolf

Lees verder

Rondvraag vuurwerkvrije zones natuurgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer