Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot rechtszaak PAS-melders


Indiendatum: 31 mei 2023

Geachte voorzitter,

Mobilisation for the Environment (MOB) heeft in 2022 om handhaving gevraagd van 50 Drentse PAS-melders. De provincie heeft deze handhavingsverzoeken afgewezen. Op 21 februari 2023 heeft GS besloten een aantal bezwaren van MOB tegen het besluit om niet te handhaven ongegrond te verklaren1.

Een aantal van de afgewezen bezwaren ging gedeeltelijk in tegen het advies van de Commissie voor Rechtsbescherming (CvR). De fractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover enkele vragen aan het college.

1a. Wat was het advies van de CvR in die gevallen (waar het college gedeeltelijk tegenin is gegaan)?

b. Waren in die gevallen de bezwaren van MOB wel (gedeeltelijk) gegrond?

c. Wat waren de overwegingen van het college om tegen het advies van de CvR in te gaan? Graag toelichting.

d. Loopt het college, door tegen het advies van de CvR in te gaan, een extra risico om

rechtszaken hierover tegen MOB te verliezen? Graag toelichting.

2. Volgens MOB zijn er 150 PAS-melders in Drenthe. De provincie heeft het over 122

PAS-melders. Kan het college verklaren waarom MOB meer PAS-melders telt in

Drenthe dan de provincie? Graag toelichting.

3. Wat is op dit moment de stand van zaken van deze rechtszaak tussen MOB en de

provincie over de PAS-melders?

4a. Wat is op dit moment het stappenplan van de provincie Drenthe om de PAS-melders te legaliseren?

b. Hanteert de provincie een bepaalde volgorde bij het legaliseren van de PAS-melders? Graag toelichting.

5a. Kunt u alle stukken (geanonimiseerd) met betrekking tot het handhavingsverzoek van

MOB over de Drentse PAS-melders sturen aan, of ter inzage leggen voor, de Provinciale Staten?

b. Zo nee, waarom niet?

c. Zo nee, op welke andere manier kan PS meer informatie krijgen over deze zaak?

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Vriendelijke groet, Renate Zuiker

1 https://www.provincie.drenthe....

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aanpak vogelgriep in Drenthe

Lees verder

Rondvraag over voorlichtingsbijeenkomst Wolf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer