Rondvraag ´Facts­heet´ wolf in Drenthe


Indiendatum: 27 sep. 2023

De provincie heeft informatie gestuurd aan de Europese Commissie over de wolf.

In het persbericht van 21 september staat dat gedeputeerde Van Dijk vindt ¨dat preventieve maatregelen alleen niet meer voldoende zijn om mens en dier een veilige omgeving te bieden¨.

Een dergelijke constatering zou moeten worden onderbouwd met informatie over deze preventieve maatregelen.

De ´factsheet´ die bij het persbericht is gepresenteerd is echter nietszeggend.

Informatie over de lengte van wolfwerende afrastering of het aantal beschermde dieren zegt niets als we niet weten wat het totaal aan benodigde afrasteringen is en het totaal aantal dieren wat beschermd moet worden.

Het lijkt erop dat het college ervoor heeft gekozen een eenzijdig beeld te schetsen van de gevolgen van de aanwezigheid van de wolf in Drenthe. Daarnaast deinst het college er niet voor terug om allerlei emotionele termen te gebruiken en te suggereren dat de wolf een reëel gevaar oplevert voor mensen.

De provincie gaat hiermee compleet voorbij aan het feit dat het de wolf in Drenthe erg gemakkelijk wordt gemaakt om schapen aan te vallen.

Het is als klagen over inbrekers terwijl je bijna alle deuren en ramen open laat staan. Wolven die schapen aanvallen, doen dit niet uit kwade wil of omdat ze geen moraal hebben, maar ze vertonen gewoon hun natuurlijk gedrag.

Daarnaast missen we de informatie over de gevolgen voor de natuur in Drenthe door de aanwezigheid van een toppredator. Het lijkt er op dat de gedeputeerde bang is dat er misschien ook een positieve kant aan de wolf kan zitten. Ook het feit dat we in Drenthe prooidieren van de wolf afschieten is onbenoemd.

Vragen aan het college:

Heeft u voor de Europese Commissie een eerlijk beeld geschetst over de preventieve maatregelen tegen wolven in Drenthe?

Wat is de eigen rol van de provincie in het afnemen van het draagvlak voor de wolf in Drenthe?

Hoe denkt het college dat het samenleven met wolven wordt bevorderd als u niet eerlijk durft toe te geven dat we in Drenthe ver achterlopen met het beschermen van gehouden dieren?

Hoe denkt het college dat het samenleven met wolven wordt bevorderd als u niet eerlijk durft toe te geven dat er ook positieve kanten aan de aanwezigheid van wolven zitten?


Interessant voor jou

Rondvraag doden wolf in Wapse op 9 juli

Lees verder

Schriftelijke vragen Partij voor de Dieren en LijstPormes : "Bermfraude"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer