Afsteken van vuurwerk bij natuur­ge­bieden


Indiendatum: 9 dec. 2021

Op 9 december heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over het afsteken van vuurwerk bij natuurgebieden.

"Op de camping Pool aan het Leekstermeer werd in het verleden in de nieuwjaarsnacht vuurwerk afgestoken pal naast een vogelrichtlijngebied. Als er in de toekomst geen vuurwerkverbod is dan kan dat weer gebeuren. De camping ligt in een natuurgebied waar veel vogels rusten. De dieren, natuur en milieu in dit natuurgebied worden hard getroffen. Vogels en andere dieren worden verjaagd uit hun leefomgeving, raken door stress volledig gedesoriƫnteerd en vliegen en lopen zichzelf dood. De stress en verstoring kost de vogels veel energie die ze juist hard nodig hebben om de winter te overleven.

Een boswachter in Brabant rapporteerde dat hij dode uilen en spreeuwen vond die de vuurwerkangst niet overleefd hebben. Egels, vleermuizen en andere winterslapers worden gewekt en verjaagd, en sterven vervolgens de hongerdood.
Daarom wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen.

  • Bent u er bekend mee dat er op de camping Pool aan het Leekstermeer vuurwerk wordt afgestoken?
  • Kunt u toelichten waarom het afsteken van vuurwerk bij een vogelrichtlijngebied toegestaan wordt?
  • Vindt u het acceptabel dat vogels en andere dieren ernstig verstoord worden? Zo ja, waarom?
  • Volgens de vogelbescherming vallen er vele doden door het in paniek opvliegen van schrik door het afsteken van vuurwerk, kunt u aangeven hoe u dit gaat voorkomen?
  • Soortenbescherming valt onder de wet Natuurbescherming en dus onder de bevoegdheid van de provincie. Bezorgde burgers worden door de provincie echter doorverwezen naar de gemeente. En de gemeente verwijst vervolgens weer naar de provincie. Welke bestuurslaag moet volgens u optreden tegen het afsteken van vuurwerk bij een vogelrichtlijngebied? Graag toelichting.
  • Gaat u er bij de gemeenten op aandringen vuurwerkvrije zones nabij natuurgebieden in te stellen? Zo nee waarom niet?

Partij voor de Dieren,
Renate Zuiker"

Indiendatum: 9 dec. 2021
Antwoorddatum: 25 jan. 2022

Antwoord 1:

Daar hebben wij kennis van genomen.

Antwoord 2:

Er is geen specifieke regeling die het afsteken van vuurwerk bij een vogelrichtlijngebied verbiedt.

Antwoord 3:

Nee, ernstige verstoring is niet acceptabel.

Antwoord 4:

Dit kunnen wij niet volledig voorkomen. De provincie heeft slechts een beperkte bevoegdheid als het gaat om het afsteken van vuurwerk.

Antwoord 5:

Zoals bij vraag 2 aangegeven, er is geen specifiek verbod of handelingskader voor het afsteken van vuurwerk bij vogelrichtlijnengebieden. Wij zijn bevoegd gezag indien verboden of de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming overtreden wordt. Het afsteken van vuurwerk leidt niet automatisch tot een overtreding van de Wet natuurbescherming.

Antwoord 6:

Wij zullen het belang van vuurwerkvrije zones nabij natuurgebieden bij gemeenten onder de aandacht brengen. In het derde kwartaal van dit jaar zullen wij een dergelijke brief aan de Drentse burgemeesters richten.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen met betrekking tot bevoegd gezag houtopstanden op recreatieterreinen

Lees verder

Schriftelijke vragen met betrekking tot bomenkap en soortenbescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer