Partij voor de Dieren vraagt een volledig jacht­verbod vanwege extreem weer


8 februari 2021

De Partij voor de Dieren Drenthe heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd vanwege het strenge winterweer een volledig jachtverbod in te stellen.

Statenlid Thea Potharst: “Dieren in het wild raken verzwakt en uitgeput door de kou doordat er weinig beschutting, voedsel en water beschikbaar is. Het minste wat we voor deze dieren kunnen doen is ze met rust laten en niet afknallen.”

De provincie kan bij extreem winterweer de plezierjacht stilleggen. Hieronder vallen fazanten, hazen, konijnen, wilde eenden en houtduiven.

De Partij voor de Dieren wil de jacht niet alleen laten staken op deze vijf zogenoemde vrij bejaagbare dieren, maar ook op dieren waarvoor de provincie een ontheffing, vrijstelling of opdracht heeft verleend, zoals ganzen.

Statenlid Potharst: “Een tijdelijk jachtverbod zou een passend besluit zijn. Maar nog passender is een definitief jachtverbod. Dan kunnen we in Drenthe samen leren leven mét dieren en hen ook een plek gunnen. In plaats van hun leefgebied in te nemen, en ze overal waar wij ze niet willen hebben, of puur voor de hobby, simpelweg doodschieten.”

In diverse andere provincies is ook de oproep gedaan om de jacht stil te leggen vanwege het winterweer.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bomenkap in Drenthe melden

De afdeling Drenthe en de Statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen om het verlies aan bomen in Dren...

Lees verder

Bijzonder drieluik

De afdelingen Friesland, Drenthe en Groningen van de Partij voor de Dieren nodigen je hierbij van harte uit voor een bijzonde...

Lees verder