Bomenkap in Drenthe melden


Maak melding van kappen van bomen en bosjes

6 januari 2021

De afdeling Drenthe en de Statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen om het verlies aan bomen in Drenthe. Ook in onze provincie worden bomen en bosjes meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of stadsuitbreiding. De afgelopen jaren verdwenen weer tientallen hectares groen. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof voor zogenaamde 'bio-based' producten en dient hout als brandstof in biomassacentrales.

Bossen, singels en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen als “eters van CO2” essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. In de stad verhogen bomen de leefbaarheid met sprongen, bomen zorgen onder andere voor luchtzuivering, een betere waterafvoer en helpen warmte-eilanden tegengaan. En bomen maken mensen gezonder, blijer en gelukkiger!

Wij zetten ons op alle mogelijke manieren in om bomen en bos te behouden. Wij kunnen uw hulp hierbij goed gebruiken!

Bent u getuige van bomenkap of hoort u van plannen voor het kappen van bomen en bosjes? Of heeft uw gemeente juist plannen om bomen of een bos aan te planten? Meld het via dit formulier.

Dit meldpunt richt zich op kap en aanplant door gemeenten, organisaties, bedrijven in de openbare ruimte, niet op kap door particulieren op eigen erf. Wij ondernemen vervolgens waar mogelijk direct actie binnen de provinciale politieke kaders en wijzen de provincie en gemeenten op hun verantwoordelijkheid voor onze groene leefomgeving. Wij gaan daarnaast alle meldingen bundelen en eind 2021 verschijnt een rapport over de bomenkap in de provincie Drenthe.

Wij willen u verzoeken om ook een melding aan te maken bij het landelijke meldpunt bomenkap via https://www.bomenkapmeldpunt.nl Uw melding wordt dan opgenomen in het landelijke kapoverzicht.

Wat kunt u zelf doen?

Bij (dreigende) bomenkap in uw gemeente kunt u op verschillende manieren proberen dit tegen te gaan. Juridisch kunt u dit doen middels een bezwaarschrift of als de kap op korte termijn zal plaatsvinden het aanvragen van een voorlopige voorziening. Ook kunt u de publiciteit opzoeken om aandacht te vragen voor de situatie en zo medestanders op de been te krijgen. Worden er bomen gekapt in een bos bij u in de buurt, zoek dan uit wie de eigenaar is (meestal is dit Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of het Groninger Landschap) en vraag bij hen om opheldering.

Zeer uitgebreide informatie over alles aangaande bomen(kap) vindt u op de site van de bomenstichting.

Biomassa installaties

Op onderstaande kaart vindt u tevens de biomassa installaties in Drenthe waar hout wordt verbrand voor de opwekking van stroom of warmte. Een deel werkt op houtpellets, waarvan de herkomst voor ons onbekend is, en een deel op snipperhout/snoeiafval. Mocht u informatie hebben over een (nieuwe) biomassa installatie in uw omgeving, en de soort hout die wordt gebruikt, dan horen wij het graag.

Hartelijk dank! Samen maken we Drenthe groener!

Gerelateerd nieuws

Nieuwjaarswens van de Partij voor de Dieren Drenthe

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt een volledig jachtverbod vanwege extreem weer

De Partij voor de Dieren Drenthe heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd vanwege het strenge winterweer een volled...

Lees verder