Een zetel in het Drents Parlement!


Kiezers, bedankt voor jullie vertrouwen!

21 maart 2019

Gisteren heeft de Partij voor de Dieren Drenthe een ruime zetel behaald bij de verkiezingen van de Provinciale Staten. Al onze kiezers enorm bedankt!

We gaan vol inzetten op een groen en gezond Drenthe waar het fijn leven is voor mens en dier!