Bijeen­komst van Meten=weten 15 maart


De zorgen zijn terecht

17 maart 2019

Vrijdag 15 maart was de Partij voor de Dieren Drenthe bij de bijeenkomst van Meten=weten in Havelte. Het was een goed georganiseerde bijeenkomst waar diverse deskundigen aan het woord kwamen. Er blijken veel gifstoffen gevonden te zijn bij metingen die gedaan zijn door dit burgerinitiatief. Omwonenden wonen vaak tussen de bollenvelden en lopen hierdoor risico.

Daar waar het veilig zou moeten zijn in je woonomgeving werd duidelijk dat dit niet zo is, vooral jonge kinderen en zwangere vrouwen lopen een groot risico volgens deskundigen. Ook zijn er metingen gedaan in tuinen en in natuurgebieden.

De uitkomst is nog niet compleet, de watermonsters moeten nog binnen komen.

De Partij voor de Dieren pleit voor een gifvrije omgeving dus gifvrije landbouw.

Op de website www.metenweten.com is alle informatie te lezen.

Op 7 maart heeft ons Kamerlid Esther Ouwehand vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van landbouwgif en de relatie met volksgezondheid.

Gerelateerd nieuws

Waterschap Hunze en Aa's wil alle muskusratten doden

De Partij voor de Dieren in Drenthe en Groningen deed woensdag 27 februari het dringende verzoek aan waterschap Hunze en A...

Lees verder

Een zetel in het Drents Parlement!

Gisteren heeft de Partij voor de Dieren Drenthe een ruime zetel behaald bij de verkiezingen van de Provinciale Staten. Al onz...

Lees verder