De Staten­fractie heeft vragen gesteld over de inkoop van biolo­gische bloemen door de Provincie


5 april 2022

In de vergadering van de Provinciale Staten op 9 maart 2022 hebben de fracties van de Partij voor de Dieren, D66, SP en GroenLinks een motie ´biologische sierteelt´ ingediend.

In de motie werd het college onder meer opgeroepen in de eigen organisatie over te gaan op de inkoop van biologische bloemen, bloembollen en perkgoed.

Het college ontraadde deze motie, onder andere omdat de leveranciers die boeketten leveren aan de provincie werken volgens het MPS (Milieuprogramma Sierteelt) keurmerk en volgens de gedeputeerde wordt daarmee ´voldaan aan de vraag naar biologische bloemen´.

Het keurmerk MPS op zichzelf betekent echter niet dat er geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest is gebruikt voor de kweek van de bloemen:

MPS onderscheidt meerdere gradaties afhankelijk van de mate van milieubewuste teelt in het bedrijf. Het keurmerk geeft hiermee weer hoe een teler scoort op de onderdelen meststoffengebruik, bestrijdingsmiddelen, energie en afval.[1]

Het MPS keurmerk kent dus vijf verschillende niveau´s, waarbij alleen het hoogste niveau: ´MPS-A+ Natural Protected´ vergelijkbaar is met EKO/biologisch gecertificeerde bloemen en planten....

Lees de vragen op de pagina van de Statenfractie: Schriftelijke vragen met betrekking tot inkoop biologische sierteelt

Gerelateerd nieuws

Naoberschap geldt ook voor Dieren

Op een niet bijzonder regenachtige zondagmiddag gingen wij op pad naar enige glyfosaatvelden, die een van ons eerder die week...

Lees verder

Doe mee

Wil je meer kunnen betekenen voor dieren, natuur en milieu? Dan is volksvertegenwoordiger worden voor de Partij voor de Diere...

Lees verder