Motie Struc­turele verbe­tering finan­ciële positie gemeenten


Aange­nomen

1 juli 2020

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 1 juli 2020,

Constaterende dat:

● de financiële positie van Drentse gemeenten steeds ernstiger onder druk komt te staan;

● de gevolgen van de coronacrisis deze situatie snel doet verslechteren;

● steeds meer gemeenten gedwongen worden fors op hun maatschappelijke taken te bezuinigen of soms zelfs helemaal te schrappen;

Overwegende dat:

● financieel gezonde gemeenten van groot belang zijn om samen met de Provincie (12+1) de grote maatschappelijke gevolgen waar men voor staat, aan te pakken en op te lossen;

● door het IPO op 29 juni een brandbrief over deze situatie én over de mogelijke gevolgen daarvan voor het financieel en interbestuurlijk toezicht van de provincies, naar de Minister van BiZa is verzonden.

Spreekt uit dat:

● wij als Provinciale Staten van Drenthe ons achter de inhoud van de brief scharen die op 29 juni 2020 namens het IPO aan het Ministerie van Biza en Koninkrijksrelaties is verzonden;

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten:

● dit bericht namens de Provinciale Staten van Drenthe over te brengen aan het voornoemde Ministerie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Thea Potharst

Partij van de Arbeid, Hendrikus Loof

Forum voor Democratie, Thomas Blinde

ChristenUnie, Bernadette van den Berg

D66, Anry Kleine Deters

GroenLinks, Henk Nijmeijer

SP, Greetje Dikkers

CDA, Bart van Dekken

Sterk Lokaal, Alfred Schoenmaker

VVD, Willemien Meeuwissen

PVV, Nico Uppelschoten


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer