Motie Schone boeketten


18 december 2019

Motie schone boeketten

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 18 december 2019,

Constaterende dat: - in het rapport Uitgesproken de volgende aanbeveling staat: Telers en omwonenden wijzen op het probleem van de afzet in de markt. Een rendabele afname van duurzaam geteelde producten staat nog in de kinderschoenen. De overheden en vooral de consumenten hebben de sleutel in handen. ‚Äč (p.14) - de conclusies uit het rapport Uitgesproken breed worden onderschreven.

Overwegende dat: - de Provincie Drenthe als organisatie met regelmaat boeketten inkoopt, en dus onderdeel is van de vraagkant van sierteelt-gewassen; - de provincie als organisatie een voorbeeldfunctie heeft voor de samenleving; - er lokaal duurzame bloemen te koop zijn.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op om: - met betrekking tot de Provinciale inkoop van boeketten, te streven naar een inkoop van 20% boeketten die zijn gemaakt van Nederlandse bloemen die zonder chemische bestrijdingsmiddelen zijn geteeld; - dit streven te evalueren in 2021, zodat eventuele knelpunten in kaart worden gebracht en overwonnen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren, Thea Potharst

Fractie SP, Greetje Dikkers

Fractie GroenLinks, Henk Nijmeijer


Status

Verworpen

Voor

SP, PVDA, GL, D66

Tegen

VVD, PVV, SL, FvD, CDA, CU

Lees onze andere moties

Motie Biodiversiteitsmonitor en Energiebesparingsmonitor

Lees verder

Motie pachtgronden gifvrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer