Motie pacht­gronden gifvrij


18 december 2019

Motie schone pachtgronden

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 18 december 2019,

Constaterende dat: - ter bescherming van biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit en gezondheid het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in 2030 in Nederland moet zijn geminimaliseerd; - de provincie de ambitie heeft ´om als voorbeeld te dienen - en koploper te zijn - voor toekomstige (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw´​1​.

Overwegende dat: - gewassen verbouwen zonder chemische bestrijdingsmiddelen de toekomst heeft​2​; - de provincie zélf voorwaarden aan de pachters kan stellen, en het dus niet gaat over landelijke regels.

Van mening zijnde dat: - de provincie hiermee aan de inwoners kan laten zien dat ze niet alleen in theorie het gebruik van de chemische bestrijdingsmiddelen wil afbouwen, maar ook in de praktijk; - de provincie Drenthe hiermee recht doet aan de koploperpositie die ze zelf ambieert.

Roept het college op om: - vanaf pachtseizoen 2021 voor het pachten van provinciale gronden als voorwaarde op te nemen dat het gebruik van chemische (synthetische) bestrijdingsmiddelen niet is toegestaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren, Thea Potharst

Fractie SP, Greetje Dikkers

1. ​ Notitie RegioDeal Natuurinclusieve Landbouw ´Noord-Nederland als koploper voor een duurzaam platteland´, eerste pagina. 2. ´Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen´, Kamerbrief 16-04-2019


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, D66, GL

Tegen

PVDA, PVV, CU, CDA, VVD, GL

Lees onze andere moties

Motie Schone boeketten

Lees verder

Motie schadeprotocol mijnbouwschade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer