Motie inzake aard­be­vingen nabij Schoo­nebeek


5 april 2024

Motie inzake aardbevingen nabij Schoonebeek

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 3 april 2024,

constaterende dat:

Oliewinning, afvalwaterinjectie én gaswinning belangrijke industriële activiteiten zijn, die kunnen leiden tot verschillende vormen van schade aan mens en milieu, zoals bodemdaling, aardbevingen, verontreiniging van grondwater en schade aan gebouwen;

Inwoners van Schoonebeek e.o een platform verdienen waar zij hun zorgen kunnen uiten, informatie kunnen delen en betrokken kunnen worden bij het besluitvormingsproces met betrekking tot deze kwestie.

Overwegende:

De noodzaak om de mogelijke schade door deze industriële activiteiten serieus te nemen en de impact ervan op de inwoners, natuur en milieu te begrijpen;

Het belang van transparantie, openheid en participatie van belanghebbenden bij beslissingen die van invloed zijn op hun leefomgeving;

Roept Provinciale Staten van Drenthe op:

Tot het houden van een hoorzitting over de mogelijke gevolgen van deze industriële activiteiten waarbij:

  • Vertegenwoordigers van bewoners die worden beïnvloed door gaswinning worden uitgenodigd om hun ervaringen, zorgen en voorstellen te delen.
  • Deskundigen op het gebied van geologie, milieu, civiele techniek en andere relevante disciplines te horen en informatie te verstrekken over de mogelijke oorzaken en gevolgen van schade door reeds genoemde industriële activiteiten;
  • Vertegenwoordigers van relevante bedrijven, regelgevende instanties en andere belanghebbenden te horen over hun perspectieven en reeds gevormde beleidsvoorstellen te delen.
  • De uitkomsten van de hoorzitting worden gebruikt als basis voor verdere discussie, beleidsvorming en actie om de schade door deze industriële activiteiten te verminderen en de getroffen bewoners te ondersteunen.

Lijst Pormes, Sam Pormes

Partij voor de Dieren, Siska Peeks


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Beschermende maatregelen voorwaarde voor dierhouders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer