Motie Bescher­mende maat­re­gelen voor­waarde voor dier­houders


15 februari 2024

Motie VADO Wolf 4B: Beschermende maatregelen voorwaarde voor dierhouders

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 14 februari 2024,

constaterende dat:

- er voor houders van hoefdieren subsidie beschikbaar is om hun dieren te beschermen tegen wolvenaanvallen;

- deze dierhouders een vergoeding krijgen voor hun dieren als deze zijn

aangevallen/gedood door een wolf;

overwegende dat:

- niet alle dierhouders hun best doen om hun dieren te beschermen tegen

wolvenaanvallen;

- dierhouders volgens de Wet Dieren verplicht zijn hun gehouden dieren te beschermen tegen roofdieren;

- dierhouders die geen wolfwerende maatregelen treffen momenteel net zoveel recht hebben op schadevergoeding als houders die wel hun best doen;

roept het college op:

- te onderzoeken of, en zo ja hoe, het nemen van wolfwerende maatregelen voorwaarde kan zijn voor het uitkeren van schadevergoeding aan hoefdierhouders;

- PS hier voor 1 mei 2024 over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Pilot stoppen met reeƫnjacht in het Drents-Friese Wold

Lees verder

Motie inzake aardbevingen nabij Schoonebeek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer