Motie Agenda voor Groen Herstel


11 november 2020

Motie Agenda voor Groen Herstel


De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 11 november 2020, ter behandeling van agendapunt Algemene Beschouwingen,

Constaterende dat:

  • op 11 september jongstleden door de Natuur en Milieufederatie (NMF) Drenthe de Agenda voor Groen Herstel is gepresenteerd voor een groene, duurzame en inclusieve toekomst;
  • deze agenda tot stand is gekomen door een brede samenwerking;
  • gebruik van de Agenda voor Groen Herstel per direct mogelijk is.

Overwegende dat:

  • er vanuit de bezinning in de coronaperiode gekozen zou moeten worden voor structurele veranderingen in het economische systeem;
  • door NMF Drenthe alle relevante groene partners betrokken zijn om tot de Agenda voor Groen Herstel te komen;
  • Gedeputeerde Staten zich tijdens het OGB overleg van 28 oktober jongstleden zich positief hebben uitgelaten over de Agenda voor Groen Herstel.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe:

  • om de Agenda voor Groen Herstel te gebruiken voor nieuw beleid en afspraken die nodig zijn in de huidige en komende post-coronaperiode.

Partij voor de Dieren Drenthe, Thea Potharst

ChristenUnie, Roy Pruisscher

D66, Anry Kleine Deters

SP, Greetje Dikkers

Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer