Werkplan sociale agenda


ziens­wijze

19 januari 2022

Het is goed om te lezen wat de afgelopen anderhalf jaar in gang is gezet op sociaal gebied met behulp van provinciale middelen.

In grote lijnen kan de Partij voor de Dieren zich vinden in de gedane voorstellen van het college over de speerpunten en de herverdeling van middelen.

We willen een paar accenten aangeven bij elk van de gekozen speerpunten.

Bij ´gezond ouder worden´ willen we toch meer aandacht voor een gezonde leefomgeving en gezondere eetgewoontes.

Omdat de vervuiling van onze leefomgeving pas na jaren consequenties kan hebben voor onze gezondheid, lijkt het ons goed dat we een gezonde en schone leefomgeving een belangrijk onderdeel te laten zijn van ´gezond ouder worden´. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een leefomgeving met minder fijnstof, lawaai en chemicalien.

Ook gezonde voedingskeuzes zullen ertoe leiden dat we ook minder zorg nodig hebben op latere leeftijd. Meer plantaardige eten bijvoorbeeld is beter voor je gezondheid. Dat is wetenschappelijk onderbouwd en zegt ook het voedingscentrum..

Bij ´wonen´ zou de provincie misschien een rol kunnen spelen om alle Drentse gemeenten, in navolging van Westerveld, te stimuleren ook pre-mantelzorgwoningen toe te staan. De website langzultuwonen.nl is op dit moment nog erg gericht op financiën. Kan er informatie komen wat er per gemeente allemaal mogelijk is op het gebied van mantelzorgwoningen en natuurlijk ondersteuning vanuit de WMO?

Ten slotte bij ´onderwijs´. De kansencoach lijkt ons een nuttige toevoeging, Deze komt in actie als de samenwerking tussen ouders en school onder druk komt te staan. Worden deze coaches ook ingezet bij de groeiende groep kinderen die om wat voor reden dan ook niet naar school kunnen; de zogenaamde thuiszitters? Zo nee, wellicht kan het college ook deze groep betrekken bij het werkveld van de kansencoach.

Tot zover onze zienswijze.

Interessant voor jou

Rapport “Kunstenaars stoppen niet…"

Lees verder

Evaluatie Into Nature

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer