Verhoging Krediet grond­bezit Programma Natuurlijk Plat­teland


2 december 2020

Voorzitter, de Provinciale Staten worden gevraagd om akkoord te gaan met ophogen van het krediet dat nodig is om ruilgronden aan te kopen om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren. Vorig jaar is ook een verhoging gevraagd, en werd aangekondigd dat de komende jaren meerdere kredietvoorstellen zouden komen. Het gevraagde krediet voor 2023 wordt nu al voor het komende jaar gevraagd. Tijdens de voorlichting vorige week door gedeputeerde Jumelet en een ambtenaar van de provincie was de Partij voor de Dieren blij verrast door het filmpje wat gemaakt is voorhet programma Natuurlijk Platteland. Hierin schitteren een eenden en vossen met hun aanwezigheid. maar dit beeld strookt natuurlijk niet met de werkelijkheid. Want zij worden ook in de NNN gebieden bejaagd! Vraag dus aan de gedeputeerde wat wordt beoogd met het gemaakte filmpje? Graag een antwoord.

Wat betreft het verzoek om het krediet te verhogen is ons nog niet duidelijk het er nu voorstaat met de realisatie van de destijds gemaakte EHS afspraken, die later zijn omgezet in NNN. Deze Europese afspraken zijn gemaakt om de natuurgebieden met elkaar te verbinden, en we horen graag hoe dit er nu voorstaat. Is het al gerealiseerd dat dieren kunnen trekken van west naar oost en van zuid naar noord en vice versa? En welk effect heeft dit gehad op de biodiversiteit? Graag een antwoord van de gedeputeerde.

Tot slot voorzitter. De gedeputeerde herhaalt bij voortduring de slogan Beleven, benutten en beschermen. Terwijl het Programma Natuurlijk Platteland is opgezet met als doel Beschermen, beheren en uitbreiden van de natuur. Is het doel van PNP door de jaren dan verandert? Graag een antwoord van de gedeputeerde. En we willen vragen of de gedeputeerde bij de actualisatie van PNP een evaluatie doet op biodiversiteit en kwaliteit van de voortgang van NNN, en of Provinciale Staten deze evaluatie ook in kan zien en zo mogelijk bespreken.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Subsidie Waterstoffabriek Emmen

Lees verder

Uitwerking Boer Burger Biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer