Subsidie Water­stof­fa­briek Emmen


2 december 2020

Shell wil 1,6 miljoen publiek geld voor de bouw van de Elekrolyser in Emmen.

Op antwoorden op onze technische vragen blijkt dat er voor de Electrolyser nog ´omvangrijke aanvullende publieke middelen uit andere fondsen nodig zijn om de bouw van de electrolyser economisch levensvatbaar te laten zijn.

Dus als we de 1,6 miljoen subsidie verstrekken (als dat al mag) dan nog weten we niet of er daadwerkelijk een Electrolyser komt in Emmen, omdat er waarschijnlijk nog veel meer publieke middelen nodig zijn.

Graag horen we van de gedeputeerde of dat een juiste conclusie is.

De Partij voor de Dieren heeft grote moeite met de maatschappelijk onverantwoorde keuzes van Shell.

Zolang de olieproducent de urgentie van de klimaatverandering niet daadwerkelijk omzet in daden en wereldwijd dagelijks miljoenen vaten olie per dag blijft produceren, kunnen de relatief kleine inspanningen in waterstof ook als een vorm van greenwashing worden gezien. Ruim 95% van de investeringen van Shell gaan immers nog altijd naar fossiele brandstoffen.

Het tempo waarmee Shell hun fossiele activiteiten afbouwt, is bij lange na niet voldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celcius. Dat bevestigde minister Wiebes onlangs nog bij de beantwoording van kamervragen en dat staat ook centraal in de huidige rechtszaak van milieudefensie tegen Shell.

De Nederlandse overheid geeft dit nog altijd financiële prikkels om fossiele brandstoffen te produceren. Op deze manier heeft Shell dubbele winst: Fiscale voordelen voor het produceren van fossiele brandstoffen aan de ene kant én subsidie voor de investeringen in duurzame brandstoffen aan de andere.

Maar deze multinational behaalt nog altijd honderden miljoenen dollars winst en heeft onlangs nog de dividenduitkering voor de aandeelhouders verhoogd ondanks de lage olieprijs.

Wij vragen ons daarom af of een Shell niet zelf de benodigde investeringen kan ophoesten.

Het bedrag is op de totale investering waarschijnlijk een schijntje, maar die 1,6 miljoen kunnen we in Drenthe ook best gebruiken voor meer bomen, voor meer biodiversiteit.

Graag horen we van de gedeputeerde of hij denkt of de Electrolyser ook gebouwd kan worden zonder subsidie van de Provincie.

En als we de subsidie dan wél verlenen, denkt GS dan dat de weg vrij ligt om de Electrolyser te bouwen, of ziet hij nog vele obstakels op de weg?

Tot slot willen we wat weten over de stroom die zal worden gebruikt. De provincie stelt als eis dat de dit de eerste vijf jaar van duurzame oorsprong is. Vindt de provincie ook biomassa verbranding en mestvergassing van duurzame oorsprong?

En is er een mogelijke relatie tussen de mestvergasser van Stercore in Emmen en de toekomstige Electrolyser?

Interessant voor jou

Expeditie Energie Neutraal wonen

Lees verder

Verhoging Krediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer