Steun Sociale Agenda


Bijdrage in de verga­dering van het Drents Parlement

1 juli 2020

Voorzitter,

De partij voor de Dieren is blij met de sociale agenda en ook dat de gedeputeerde het met ons eens is dat dierenmishandeling een indicatie kan zijn van huiselijk geweld. We zouden wel graag zien dat op de aanpak hiervan meer nadruk gelegd wordt en dat het niet enkel uitbesteed wordt aan stichting ‘Veilig Thuis’, omdat wij vinden dat dit meer prioriteit moet hebben in het kader van preventie. Om erger te voorkomen dus!

Ook zijn we blij met het antwoord van gedeputeerde met betrekking tot een betere integratie van LHBTI+. Daar zouden we graag aan toe willen voegen dat er ook goed gekeken moet worden in welke mate alle mensen überhaupt gelijke kansen hebben in Drenthe. We kijken dan ook uit naar de inclusie-agenda die gedeputeerde staten gaat opstellen en voorleggen.

Met betrekking tot de concretisering van alle plannen wil ik hier wel mijn zorgen uitspreken omdat we nu de sociale agenda bespreken waarvan de financiële onderbouwing nog niet gereed is maar waarvan ook de meetbare doelen nog niet duidelijk zijn. We zouden graag zien dat de gedeputeerde hier meer vaart achter zou zetten.

Ten aanzien van gezondheid en vitaliteit zien we dat de gedeputeerde de regie bij de burger legt en dat is ook prima, maar we zien in dit antwoord niet terug welke stappen worden gezet naar bijvoorbeeld het faciliteren van gezonde voeding. We zien dat de gedeputeerde het met ons eens is dat gezonde voeding ook een onderdeel is van gezondheid en vitaliteit, maar welke plannen er zijn in de sociale agenda richting het promoten van gezonde voeding zoals (veel) meer plantaardig is helaas niet duidelijk. Kan de gedeputeerde toezeggen dat hier ook beleid op wordt gemaakt in het kader van de sociale agenda?

Verder met betrekking tot het thema wonen, gaf de gedeputeerde aan dat de provincie een stimulerende rol heeft. Kan de gedeputeerde aangeven waar deze rol concreet uit bestaat?

Tot slot valt het de Partij voor de Dieren op dat het budget voor de Sociale Agenda aanzienlijk is verhoogd, daar zijn we blij mee zolang dit maar niet ten koste gaat van het budget voor bijvoorbeeld de verbetering van de biodiversiteit.

Interessant voor jou

Verstrekken lening aan Enexis

Lees verder

Bijdrage subsidie Marketing Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer