Bijdrage subsidie Marketing Drenthe


9 september 2020

Voorzitter, een glossy gemaakt door het bureau Marketing Drenthe ligt voor. Waar op inhoud wat onze fractie betreft wel wat over valt op te merken.

Vooropgesteld: De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat Drenthe bezocht wordt door recreanten, om anderen te laten delen in de kernwaarden van onze mooie provincie. En daar kunnen ondernemers ook aan verdienen. Maar als de kernboodschap is dat Drenthe dé Oerprovincie is, dan zal er wat ons betreft voor de komende jaren naast de inspanningen op Marketinggebied een herbezinning plaats moeten vinden op de kernboodschap en de inhoud van de activiteiten van Marketing Drenthe.

Er worden veel concrete doelstellingen genoemd, dat is een hele goede stap. Maar deze doelstellingen gaan alleen maar over de naamsbekendheid van Drenthe als oerprovincie, dus alleen maar de buitenkant van het verhaal. De doelstellingen zouden moeten gaan over de binnenkant van het verhaal, dus over de inhoud van het begrip Oerprovincie.

Wat de Partij voor de Dieren betreft zou de kernboodschap moeten zijn: Natuur, Rust, Stilte, Inspiratie, Verbondenheid. Dat is de Oerprovincie. En het aanbod is dan Natuurexcursies, simpele kinderactiviteiten, bezinningssessies, floaten in het veen. Maar waar wordt de marketing nu op gericht? Op een dierentuin en Motor TT, een Hunebed Highway dwars door het Hondsruggebied. Wat ons betreft wordt hiermee een verkeerd visitekaartje afgegeven. En dan heb ik het nog niet eens over de hoge jachtdruk in Drenthe, wat niet leuk voor toeristen.

Als de doelgroepen met name gezinnen met jonge kinderen en stellen van 35+ is, waarom zien we dan geen passend oer-aanbod vanuit de ondernemers voor deze groepen? Deze doelgroepen zijn natuur- en cultuurzoeker, en willen zoveel mogelijk op de fiets of struinen door het bos. En door Corona ook juist bezoekers uit Drenthe zelf. Gaan we daar wat extra’s voor doen? Bijvoorbeeld via de Sociale Agenda? Voor de bezoekers uit Drenthe (of Noord-Nederland) die minder geld hebben? Want de overnachtingen in Drenthe zijn niet goedkoop, een enkele basic camping van Staatsbosbeheer uitgezonderd. Kunnen we het budget van Marketing Drenthe beperken en minder draagkrachtigen tegemoet komen?

Dat we vooral ook de Drenten zelf gaan ontvangen spreekt voor zich lezen we. Ik was zelf ook bezoeker afgelopen zomer. Helaas blijkt dan dat er merendeels 50+ ers verblijven in Drenthe. Die zelf heel goed weten wat ze willen en waar ze dat kunnen vinden. Dan blijken de websites en social media van Marketing Drenthe en van de ondernemers niet erg up-to-date te zijn en veel 50+ ers op de foto’s. Als Drenthe zich als Oerprovincie wil profileren, dan zijn dat de belangrijkste kernwaarden waar we op zouden moeten inzetten. Daar liggen de kansen en de meest mooie (oer)verhalen. Dan kunnen ook de foto’s met bollenvelden van de website gehaald worden want die dragen alleen maar negatief bij aan deze kernwaarden van Drenthe.

Kortom wat de Partij voor de Dieren betreft richten we ons vooral op onze kernwaarden die komen vanuit de Natuur: stilte, schone lucht, water en bodem. En doen we er alles aan om dit te verkrijgen en te behouden. Deze waarden zullen van onschatbare waarde blijken te zijn als de economie in Nederland en Duitsland weer als vanouds gaat draaien. Met de focus op oer-ontspannen geven we voorrang aan de fietser in Drenthe en remmen alle vervuilende activiteiten af. En daar zijn we trots op!

Interessant voor jou

Steun Sociale Agenda

Lees verder

Bijdrage cultuurnota 2021 - 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer