Bijdrage cultuurnota 2021 - 2024


9 september 2020

Voorzitter,

Na het lezen van de cultuurnota zien we dat GS de cultuursector in Drenthe een warm hart toedraagt. Ook is het mooi dat er meer ingezet wordt op muziek omdat dat een sector is die wel wat steun kan gebruiken. Echter, we zien niet dat er een structurele verbetering in zit. Er wordt meer ingezet op cultuur onder de aandacht van jongeren brengen door ook op het voortgezet onderwijs meer aan te bieden. Dat is een goede ontwikkeling, daarnaast is het goed dat een aantal muziekgezelschappen zoals het Drents Seniorenorkest en het Drents Jeugdorkest gesteund worden. Maar de weg daarnaartoe krijgt geen structurele steun. De muziekopleiding is in Drenthe niet op een heel toegankelijk niveau. Het is nogal prijzig om jarenlang muziekles te nemen; iets wat wel nodig is om de muziekgezelschappen te voorzien van nieuwe aanwas om het voortbestaan te kunnen garanderen. Nu krijgen jongeren fragmentarisch cultuuronderwijs op school. Het maken van muziek is heel belangrijk voor de maatschappij en kan niet gezien worden als een privé-hobby. Het is algemeen bekend dat muziek maken en theater maken heel belangrijk is voor de hersenontwikkeling van kinderen en bij volwassenen er voor zorgt dat participatie aan de maatschappij makkelijker wordt. Denk hierbij aan dat er bijvoorbeeld in krimpgebieden een verenigingsleven kan blijven bestaan doordat de kunsteducatie laagdrempelig is.

Verder zien we dat het Festival der Aa met 50.000 euro gesteund wordt. Kan GS toezeggen dat dat geld ook gebruikt wordt om voor dit festival een locatie te vinden die de natuur niet aantast?

Daarnaast wordt er geld gestoken in het Geopark de Hondsrug, kan GS aangeven hoe dit valt te rijmen met de verbreding van de N34? Deze verbreding is onherroepelijk een aantasting van het Geopark. Dit is ook wat omwonenden aangeven hierover, naast dat extra asfalt zorgt voor meer doden onder dieren en aantasting van de natuur door meer uitlaatgassen.

Ik heb nog de volgende vragen:

Is GS bereid om regie te nemen samen met gemeentes om het muziekonderwijs structureel te verbeteren en laagdrempelig te maken?

Tot zover voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage subsidie Marketing Drenthe

Lees verder

Economisch Koers Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer