Econo­misch Koers Drenthe


10 september 2020

Economische koers Drenthe 2020 – 2023

Voorzitter,

Na het lezen van de evaluatie van oude Economische Koers 2016-2019 bekruipt ons het gevoel: “Als je niet weet wat je wilt bereiken, begin er dan niet aan! In het statenstuk staat als alarmerende conclusie: er wordt niet goed gemonitord of het economische beleid zinvol is. Er staat letterlijk: “Er is geen overzicht van resultaten”. Dat is toch op zijn zachtst gezegd wonderlijk. Ook staat er dat de werkloosheid sterk is gedaald en het MKB in Drenthe is gegroeid. Maar dit kan niet specifiek aan de Economische Koers toegeschreven worden omdat er geen overzicht van de resultaten te vormen is en omdat de resultaten niet gekoppeld zijn aan de gehoopte uitkomsten.

De bewuste keuze van GS om dan bij de nieuwe koers dan maar "geen beleidsplan met concrete doelstellingen te formuleren" is ronduit zwak en roept een gevoel op van ´altijd prijs´. Immers, als het economisch beter gaat met Drenthe, dan komt dat door de provinciale investeringen, maar als het economisch slechter gaat , dan zou het zónder de investeringen vast nog slechter zou zijn gegaan. Kortom, we delen publiek geld uit en hopen er maar het beste van. Wat ons betreft een koersloze weg!

Als je een Economische Koers voor Drenthe wilt uitzetten, dan is het noodzakelijk om meetpunten aan te geven. Zeker in een wereld die zo snel aan het veranderen is. Er zijn geen concrete doelen in de nieuwe Economische Koers van dit college, dan is er ook niets te meten of bij te sturen. En in dit statenstuk staat ook dat de provincie bezig is met korte termijn investeringen, is dat angst voor het ongewisse? Wij missen de lange termijn visie van de provincie! De visie van de Partij voor de Dieren is een duurzame en solidaire economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. De natuurlijke hulpbronnen moeten eerlijk worden verdeeld, waarbij we voldoende overlaten voor mensen elders op de wereld, voor komende generaties en voor dieren.

We willen als Partij voor de Dieren naar een samenleving waarin vervuilers betalen voor de maatschappelijke problemen die ze veroorzaken en waar een duurzame keuze wordt beloond. Een samenleving waar men werkt om te leven, niet andersom. De bestrijding van de economische crisis moet bovendien in samenhang bezien worden met andere crises, zoals die op het gebied van voedsel, zoet water, energie, biodiversiteit, klimaat en dierziekten. Al deze crises worden immers veroorzaakt door het korte termijndenken, waar ook financiële malaise het gevolg van is. Juist bij crisisbestrijding mag niet ingezet worden op herstel van de oude situatie, maar moet worden ingezet op nieuwe, duurzame doelen.

Een lange termijn visie vereist keuzes. GS hecht te veel waarde aan technologische oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Op deze manier kunnen we doorgaan met onze huidige levensstijl van consumeren en uitbuiten. Maar het wordt nu echt tijd om te stoppen met deze business as usual mentaliteit.

Voorzitter, het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren dit wat voor ligt stuk niet kan steunen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage cultuurnota 2021 - 2024

Lees verder

Noordelijke Rekenkamer rapport 'Zoektocht naar duurzaamheid in landbouwbeleid'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer