Rondvraag over de bestrijding van de eiken­pro­ces­sierups in Drenthe


gesteld in de digitale verga­dering van Provin­ciale Staten

20 mei 2020

De afgelopen weken heeft de statenfractie van de Partij voor de Dieren in Drenthe in de media verontrustende berichten gelezen over de bestrijding van de eikenprocessierups met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari en met plakstrips. Uit een rondgang van de Partij voor de Dieren bij Drentse gemeenten, blijken deze middelen in het buitengebied én in het binnengebied van gemeenten in Drenthe gebruikt te worden.

Reden voor de Partij voor de Dieren om aan Gedeputeerde Staten te vragen in hoeverre zij op de hoogte zijn dat deze middelen ook in Drenthe worden toegepast. Vorig jaar is via een motie van Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten gevraagd om de gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van de eikenprocessierups. gedeputeerde Bijl heeft in maart van dit jaar bevestigt dat dit gebeurt.

Van het biologische bestrijdingsmiddel Xentari is bekend dat dit ALLE rupsen op de boom doodt (ook de nachtvlinders, belangrijke bestuivers voor bloemen en gewassen) en mogelijk ook bijen, hommels en lieveheersbeestjes. En van de plakstrips is bekend dat hier ALLE kruipende en vliegende insecten en zelfs vogels en vleermuizen op vastplakken. Het gebruik van lijmvallen is verboden, voor het gebruik van de plakstrips is een ontheffing van de provincie nodig, maar in de praktijk kun je ze gewoon bij tuincentra kopen.

Daarom stelt de Partij voor de Dieren tijdens de eerste digitale vergadering in de provinciale staten de volgende rondvraag:

  • Wat is het standpunt van Gedeputeerde Staten met betrekking tot het gebruik van Xentari door de gemeenten in Drenthe en heeft de provincie Drenthe ontheffing verleend aan gemeenten, organisaties of particulieren om de plakstrips te gebruiken tegen de eikenprocessierups?

Toelichting van Statenlid Thea Potharst:

  • Door de Provinciale Staten van Drenthe is in juni 2019 een motie aangenomen om de gemeenten te ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak met betrekking tot de overlast van de eikenprocessierups.
  • Navraag aan gedeputeerde Bijl van maart 2020 levert op dat de provincie naar aanleiding van de motie van de Provinciale Staten in juni 2019 samen met 4 gemeenten en Staatsbosbeheer bezig is met een plan. Zo mogelijk krijgt dit plan een provincie-brede uitwerking.
  • Nachtvlinders zijn ook belangrijk zijn bij bestuiving van bloemen en gewassen: https://www.knnv.nl/enschede/n... digitale rondgang van de Partij voor de Dieren blijkt dat op zijn minst twee Drentse gemeenten Xentari gebruikt (Coevorden, Emmen en Midden Drenthe). Het gebruik van de plakstrips (door een particulier) is geconstateerd in de gemeente Assen.
  • Uit onderzoek van de Vlinderstichting blijkt dat Xentari een middel is dat er voor zorgt dat alle rupsen en poppen van vlinders op de eikenboom en in de berm gedood kunnen worden. Nederland herbergt circa 60 dagvlindersoorten en 2400 nachtvlindersoorten. Hiervan leven tientallen soorten nachtvlinders van eikenblad. Het gebruik van Xentari zal naast de eikenprocessierups ook alle soorten nachtvlinders in aantal doen dalen. Vanwege de toediening via verneveling zal het middel ook rupsen doden die in de bermen onder eikenbomen leven. Hiermee zijn ook risico’s voor de volksgezondheid in het geding, zie het gebruiksvoorschrift van de fabrikant van Xentari.
  • In het Dagblad van het Noorden stonden meerdere berichten over het gebruik van plakstrips in Drenthe: https://www.dvhn.nl/drenthe/Langzame-dood-voor-vleermuizen-en-vogels-door-nieuw-middel-tegen-eikenprocessierups-Deze-idiotie-moet-stoppen-25666957.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.nrc.nl%2Fnieuws%2F2020%2F05%2F15%2Fplakstrip-tegen-eikenprocessierups-doet-meer-kwaad-dan-goed-a3999875

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mening van de Partij voor de Dieren m.b.t. de vermindering van Stikstof

Lees verder

Bijdrage coronamaatregelen in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer