Bijdrage coron­a­maat­re­gelen in Drenthe


20 mei 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil complimenten geven aan iedereen die een nieuwe manier van werken en leven heeft gevonden. We zien veel compassie en noaberschap. Dit terwijl er ook veel leed en spanning is. De schone lucht zonder vliegverkeer is voor ons letterlijk een verademing. Het leek wel of we rondwandelden in het Drenthe van 40 jaar geleden, met een helderblauwe lucht en beter zichtbare en hoorbare dieren in tuin en natuur.

De oorzaak van dit virus dwingt ons om ons te bezinnen. Deze ziekte is een zoönose, een ziekte die van dier op mens (en vice versa) wordt overgedragen. Het bewustzijn dat we onze huidige manier van leven en eten moet veranderen is door deze crisis gegroeid. Het is dit bewustzijn wat de Partij voor de Dieren motiveert om te blijven aandringen op dierenwelzijn, natuurbehoud en vergroten van de weerbaarheid en gezondheid alle aardbewoners. Niet de economie maar de ecologie staat centraal.

Gedeputeerde Stelpstra gaf al aan dat er nieuwe werkgelegenheid ontstaat, we zijn daar nieuwsgierig naar en denken graag mee. Ook het pleidooi van Groen Links zouden we graag nader bespreken met elkaar. Wordt vervolgd zeg maar.

De Partij voor de Dieren wil aandacht vragen voor de voorbereiding op de crisis en de beschikbare zorg. Zoals ik al zei, deze pandemie is een Zoönose en wordt veroorzaakt door de wijze waarop de mens met de dieren omgaat. Andere zoönosen zijn SARS en Qkoorts. We kunnen ons op deze pandemieën voorbereiden, ook in Drenthe. Door veel minder dieren te houden, uit te buiten en minder te transporteren. Qua voorbereiding op dergelijke pandemieën moeten we ook de beschikbare zorgcapaciteit op de landelijke agenda zetten. De fysieke en psychische zorg in Drenthe is onvoldoende en Drentse zorgmedewerkers in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg worden onvoldoende beschermd hun werk doen. Vraag aan GS in hoeverre de voorbereiding op pandemieën beter gedaan kan worden.

Over het democratische proces tijdens deze Coronacrisis wil de Partij voor de Dieren vandaag ook aandacht vragen. Pas vandaag, 2 maanden na de uitbraak, kunnen wij als Provinciale Staten met ons college van GS in debat. Wij kunnen als Provinciale Staten nu pas meedenken over de aanpak van de Coronamaatregelen. De Partij voor de Dieren had en heeft de voorkeur om te waken voor de democratie en zo snel mogelijk fysiek te gaan vergaderen. In andere provincies was dit veel sneller geregeld. Graag een reactie van GS.

Dan de voorgestelde maatregelen van dit college. Wij pleiten voor een totale aanpak van de maatregelen en alleen als steun niet al gegeven wordt. Centraal zou de ecologie moeten staan en niet de economie. We moeten doen wat GOED is voor DRENTHE. Zo zegt ook de VVD. Gedeputeerde Jumelet geeft aan de sierteelt te willen ondersteunen. Dit is wat ons betreft onbegrijpelijk. Deze sector wordt al landelijk ondersteunt en het draagt in grote mate bij aan het gebrek aan en de vervuiling van ons Drentse grondwater. De partij voor de Dieren pleit ervoor om door te zetten op de regionale ketens en productie zoals door gedeputeerde Stelpstra wordt aangegeven. En steun alleen die ondernemers die niet ook al via andere regelingen steun heeft gekregen. En stel duurzaamheidscriteria bij subsidie bijvoorbeeld door te kiezen voor composttoiletten in de vrijetijdssector. De Partij voor de Dieren ondersteunt het college om korte termijn en op lange termijn maatregelen voor te stellen en denken daar graag over mee. We zijn benieuwd welke eisen gaat GS stellen aan de steun die gegeven wordt.

Tot slot voorzitter. Wat gaan we nu en in de toekomst doen? Hoe gaan we onze huidige manier van leven aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid?

Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we nog veel meer inzetten op de gezondheid van de Drent. Sporten wordt ondersteunt, maar dit kan en moet nog veel meer. Een gezonde leefomgeving, die uitnodigt tot beweging. Een laagdrempelige aanpak tegen overgewicht en psychische belasting. De gezondheid van de Drent zorgt voor een grotere weerbaarheid. Gezondheid betekent bevorderen van een schone lucht, bodem en water. Graag een reactie van GS wat we in Drenthe gaan doen om de weerbaarheid van de Drenten te vergroten.

Interessant voor jou

Rondvraag over de bestrijding van de eikenprocessierups in Drenthe

Lees verder

Bijdrage stikstofdebat in de Provinciale staten 20 mei 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer