Pilot Bollen­teelt in Drenthe


16 juni 2021

Voorzitter, net als met de problemen van stikstof en de veehouderij kiest GS als vanzelf voor de commerciële belangen van de gangbare landbouw.

De eerste zin van de brief van GS is veelzeggend:

De bollenteelt is een belangrijke economische activiteit. Wereldwijd is ons land de grootste producent van bloembollen.

Het is duidelijk dat GS dit als een wenselijk gegeven beschouwd, maar de vraag is eerst:

Willen we wel zoveel en steeds meer bollenteelt in Drenthe?

Want de sierteelt is misschien een lucratieve business voor de ondernemer en de verpachter van de grond, maar er zijn wel hoge maatschappelijke kosten zoals gezondheidsrisico´s en waterkwaliteit en watergebruik.

Het lijkt de Partij voor de Dieren zinvoller om ons akkerland te gebruiken voor biologisch voedsel voor de mens, in plaats van voor een luxeproduct voor de export.

De Partij voor de Dieren stelt daarom voor om een brede maatschappelijke discussie te organiseren over de wenselijkheid van bollenteelt en een maatschappelijke kosten-baten analyse te laten uitvoeren.

Graag een reactie van GS.

De pilot bollenteelt heeft als hoofddoel: een oplossing zoeken voor de knelpunten van omwonenden door het gebruik van de pesticides.

We kunnen concluderen dat de pilot niet aan deze vraagstelling voldoet. Wij stellen daarom voor dat de gedeputeerde opnieuw gaat overleggen met de partijen inclusief de omwonenden, om te komen tot een pilot die wel voldoet aan de onderzoeksvraag van het ministerie.

GS kiest nu de kant van de bollentelers. En weer moet een probleem tussen landbouw en maatschappij met innovatie opgelost worden.

Deze problemen lossen we echter alleen op als wordt onderkend dat de mensen die op het platteland wonen ook rechten hebben. Het recht om geen gif in te ademen bijvoorbeeld.

En dan is er maar één conclusie: we moeten stoppen met pesticiden, en zo snel mogelijk onderzoeken hoe dat kan.

Daarom nog tot slot de volgende vraag aan GS:

Heeft GS overwogen om biologische bollentelers bij de pilot te betrekken?

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Universiteit van het Noorden

Lees verder

Veiligheid buschauffeurs Qbuzz lijnen 72 en 72 Emmen - Ter Apel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer