Onderzoek Lex Nova Draagvlak en parti­ci­patie in de ener­gie­tran­sitie


zie ook onze motie

7 oktober 2020

Voorzitter, toen dit document in maart van dit jaar in de Commissie van Onderzoek werd besproken, hebben we ervoor gepleit dat dit ook zo snel mogelijk aan de Staten zou worden voorgelegd. Nu is het dan zover. Het onderzoek van Lex Nova is wat de Partij voor de Dieren adequaat uitgevoerd en de uitkomsten geven een representatief beeld van de mening van de Drenten. Maar liefst 75% van de inwoners van Drenthe is zich bewust van de urgentie van klimaatverandering en 59% maakt zich zorgen!

Wij onderschrijven dit beeld en nemen onze verantwoordelijkheid voor de energietransitie. De vraag voor ons als fractie is niet óf maar wat en wanneer we gaan doen om bij te dragen aan het verminderen van de gevolgen van de klimaatverandering. De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat we als Staten en als college aan de inwoners duidelijk waarom energietransitie nodig is. Daarmee kan het draagvlak voor deze transitie vergroot kunnen worden. Dit draagvlak kan bevorderd worden als er inzichtelijk gemaakt wordt wat de effecten van beleidsvoornemens zijn op het klimaat.

Interessant voor jou

NRK Rapport Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid

Lees verder

Concept RES-regio Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer