Concept RES-regio Drenthe


7 oktober 2020

Voorzitter, in de commissievergadering hebben wij inhoudelijk over de concept-RES gesproken. Wij kunnen als Staten deze concept-RES niet vaststellen omdat de RES-tafel daarover gaat. Pas als er een RES 1.0 is opgesteld kunnen we daar als Staten mee instemmen of deze afkeuren. Doordat er landelijk zo'n proces is goedgekeurd, kunnen we dit als Staten alleen maar volgen.

De RES tafel heeft inmiddels de concept RES al aan de minister gestuurd. We hebben een paar vragen aan GS over het proces wat nu gevolgd gaat worden. Wij horen berichten dat vergunningen die nu worden afgegeven door de gemeenten, niet voldoen aan de voorwaarden zoals ze in de concept -RES zijn gesteld. Wat kan de gedeputeerde daarover zeggen? Klopt dit? En gaat de provincie daar wat aan doen? De participatie van de inwoners is voor ons een belangrijk punt. Wij pleiten ervoor om de komende tijd te benutten om dit proces binnen de gemeenten intensief te monitoren en hierover te rapporteren aan de Staten. Graag horen we van GS of dit een mogelijkheid is en of ze dit gaat doen.

Voorzitter, een reactie op de moties. De motie van de PvdA willen we mede-indienen en over de andere moties wil ik het volgende zeggen.

We moeten stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. En daarvoor hebben we duurzame energieopwekking nodig. Naast uiteraard de energiebesparing die we moeten realiseren met elkaar. Omdat we zo snel mogelijk moeten stoppen met fossiele energie, heeft ook de energietransitie haast. Wat de Partij voor de Dieren betreft geldt daarbij wel dat het proces zorgvuldig gelopen moet worden. Energieopwekking kan duurzaam zijn en dus geen last voor de huidige en de komende generaties veroorzaken, als we kiezen voor de zonneladder en alle voor- en nadelen van de energieopwekking af wegen. Dat betekent bij de overweging voor kernenergie we kernenergie weren uit onze provincie omdat het afval, dat 100.000 jaar radioactief blijft en waar nog geen oplossing voor is.

Interessant voor jou

Onderzoek Lex Nova Draagvlak en participatie in de energietransitie

Lees verder

Onzorgvuldige procedure inspraak Nota Reikwijdte en Detailniveau N34

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer