Nota Reik­wijdte en detail­niveau gedeel­te­lijke verdub­beling N34


16 december 2020

Voorzitter,

Met plaatsvervangende schaamte luisterde ik op 25 november jongstleden naar de insprekers op de hiervoor ingelaste inspraakavond over de Nota Reikwijdte en Detailniveau N34 (NRD). Het feit dat deze avond moest worden ingelast was al een blamage, want de indieners van zienswijzen hebben geen bericht gekregen op hun zienswijze noch op de mogelijkheid tot inspreken. Ook geen informatie over de mogelijkheid van bezwaar! hier. Voorzitter, een procedure als deze kun je wat ons betreft maar op 1 manier doen, en dat is goed! Graag een antwoord van het college of er een bezwaarprocedure nog loopt en of GS er voor kiest om gedurende deze procedure dit besluit al bij PS wil voorleggen?

Beschamend is het om te beluisteren hoe het Drentse provinciale bestuur haar inwoners onvoldoende betrekt bij de ingrijpende plannen en dat ook de inbreng van de door de provincie ingestelde klankbordgroepen vrijwel niet is meegenomen bij de plannen. Hoe is het mogelijk dat er zo met zo’n groot project wordt omgegaan door het Drentse bestuur? Graag een antwoord.

De inhoud van de inspraakreacties is vrijwel unaniem, dat er niet op voorhand gekozen moet worden voor verdubbeling, en dat er meer rekening gehouden moet worden met geluidsoverlast, het Geopark en de stikstofuitstoot. Het lijkt een goed idee om eerst te beginnen met de rotonde in Gieten, en dit ook afzonderlijk van elkaar te gaan onderzoeken. Hier is ook een amendement voor binnengekomen die wij wel willen ondersteunen. Ook het amendement om een variant met 80 kilometer te onderzoeken lijkt ons zinvol. Maar allereerst pleit de Partij voor de Dieren ervoor dat de democratie in Drenthe wordt gewaarborgd. En dus dat de zienswijze –en de bezwaarprocedure eerst goed wordt afgerond, voordat de Staten ook maar 1 besluit nemen in het traject. De inwoners van Drenthe zijn niet behoorlijk betrokken of geïnformeerd over de NRD N34. Dit college moet haar huiswerk overdoen en pas dan kan er in deze staten een besluit genomen worden.

Dat lijkt mij duidelijk genoeg en daar wil ik het bij laten voorzitter

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Subsidie waterstoffabriek Shell

Lees verder

Kwaliteitsimpuls Toerisme en Recreatie- Investeringsagenda PLUS 2020-3023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer