Kwali­teits­impuls Toerisme en Recreatie- Inves­te­rings­agenda PLUS 2020-3023


20 januari 2021

Voorzitter,

Voor ons ligt een deel van de uitwerking van de Investeringsagenda om de kwaliteit van het Toerisme en de Recreatie in Drenthe te verbeteren.

Ons wordt geschetst in welk Perspectief op Bestemming Drenthe 2030 dit past en hoe de samenleving verandert. Wat de Partij voor de Dieren daarbij opvalt, is dat de komende 3 jaren geen stappen worden gezet om dit perspectief te bereiken, waarbij toerisme en recreatie niet alleen alleen een economisch doel hebben, maar ook bedoeld zijn om ten goede te komen aan het welzijn van alle Drenten en om onze natuur en cultuur te beschermen. Wat wij in deze Kwaliteitsimpuls zien zijn alleen wat dure doekjes voor het bloeden worden uitgereikt om het huidige verdienmodel van toerisme en recreatie aan te jagen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn dit gemiste kansen, en kan er al de komende jaren beter gekozen worden voor bijdragen aan duurzame toerisme en recreatie, gestoeld om de basiswaarden van deze sector. Het voorstel van D66 om een duurzaamheidscoach aan te stellen steunen wij van harte.

Natuur is daarbij een basisvoorwaarde, net als zorg en bestedingsruimte. Als er door de provincie gekozen wordt om deze basisvoorwaarden in te zetten, dan wordt er niet gekozen voor fietspaden verbeteren en NIEUWE dure eendaagse tripjes. Voorzitter het lijkt wel alsof het vergeten is om hierin te investeren, en daarom doen wij GS een paar suggesties waar we graag een reactie op krijgen:

  • om de leefbaarheid van de Drenthe te vergroten en ruimte te bieden aan toerisme, kiezen we voor verdergaande afbouw van de veehouderij en worden de bezoekers van Drenthe gastvrij ontvangen op duurzame plantaardige landbouwbedrijven
  • om de natuur van Drenthe te beschermen worden er op wegen rondom de natuurgebieden snelheidsbeperkingen opgelegd en waar nodig hekwerken of rasters aangebracht om overstekende dieren te beschermen
  • om de trots op het Drentse erfgoed uit te dragen worden er stiltewandelingen en donkerbeleveniservaringen georganiseerd en wordt de dierentuin afgebouwd
  • ook voor de minder draagkrachtige Drenten worden accommodaties aangeboden in hun eigen mooie provincie
  • in navolging van het Drents Friese Wold wordt ook in andere natuurgebieden gekozen voor weghalen van recreatieroutes om zo de kwaliteit van de natuur te verbeteren

Het doel van de Kwaliteitsimpuls is, zo kunnen we lezen: bijdrage aan economische groei van de sector, vergroten van de leefbaarheid en van de kwaliteit van de natuur. Het eerste doel komt met dit investeringsplan voor de komende 3 jaar ruimschoots aan bod. Maar wat gebeurt er met de leefbaarheid en het welzijn voor alle Drenten en met het versterken van de natuur? De Partij voor de Dieren wil de balans tussen toerisme en recreatie en de draagkracht van de natuur bewaken omdat dat het enige is waarmee iedereen op de lange duur bij is gebaat. Daar biedt deze Kwaliteitsimpuls geen garantie voor.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Nota Reikwijdte en detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34

Lees verder

Zon op land, zienswijze

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer