Marketing Drenthe


Subsi­di­ëring 2020 - 2023

7 oktober 2020

Voorzitter, de glossy gemaakt door het bureau Marketing Drenthe is bepaald imposant, maar op de inhoud heeft onze fractie wel wat aan te merken.

Vooropgesteld: De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat Drenthe bezocht wordt door recreanten, om anderen te laten delen in de kernwaarden van onze mooie provincie. Maar als de boodschap is dat Drenthe dé Oerprovincie is, dan zal er wat ons betreft voor de komende jaren naast de inspanningen op Marketinggebied een herbezinning plaats moeten vinden op de inhoud van de activiteiten van Marketing Drenthe. Want wat is de grens van het aantal activiteiten en recreanten dat Drenthe kan hebben om te blijven voldoen aan de kernboodschap met betrekking tot de slogan Oerdrenthe?

Ik schets even hoe het de afgelopen periode ging. Stel u voor u bent een paar kraanvogels en en zit trots met de kinders in de tuin in het Fochteloërveen. Plotseling fietsen er ineens grote luidruchtige wezens door die tuin. De kinders zijn verderop in paniek en u als ouders kunt er niet bij komen. U begrijpt: Paniek alom…… er sterven zelfs kinderen door deze onrust!

Voorzitter, het is mooi dat Drenthe ook gewaardeerd wordt door mensen uit andere delen van Nederland en ook door de Drenten zelf maar onze natuur is geen safaripark! De natuur is van zichzelf en verdient het niet om als marketing product te worden uitgebuit. Daarom vragen wij om een herbezinning. Zodat de bewoners van de natuur er zelf ook in alle rust in kunnen leven. Hiermee doel ik ook op het schieten van de weinige konijnen die er nog zijn, de vossen, de reeën, de eenden, de hazen en ook nog die paar zwijnen die per ongeluk het bordje Drenthe gemist hebben!

De Partij voor de Dieren is blij dat de profilering van Drenthe gericht is op Natuur, Rust, Stilte, Inspiratie en Verbondenheid. Dat vinden we beter dan bijvoorbeeld oorverdovende TT-activiteiten.

Dan de bedragen die omgaan in Marketing Drenthe; De Partij voor de Dieren vraagt zich af of met de huidige werkwijze resultaten van Marketing Drenthe zich goed verhouden tot de uitgaven.

Drenthe is geen BV. Wat wij Drenthe noemen, is voor de kraanvogels even zeer hun leefgebied als voor de Drenten. De TT-activiteiten die niet doorgingen vanwege Corona, waren eigenlijk best een fijne bijkomstigheid van deze nare ziekte. Wat wel jammer was, was dat Drenthe nogal volliep met toeristen dit jaar, met als gevolg een sterke belasting van de natuur.

Op zich goed als mensen dichter bij huis blijven en niet vliegen, maar daar hebben onze kraanvogels geen boodschap aan.

Laten we hier wat van leren en een andere weg inslaan met Drenthe. Laten we de rustprovincie worden in plaats van een soort Zeeland op de Hondsrug.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Economische Koers Drenthe

Lees verder

Cultuurnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer