Cultuurnota


door Thea Potharst

7 oktober 2020

Voorzitter,

Dit college laat met deze Cultuurnota zien dat Drenthe een hart heeft voor kunst en cultuur. En daar zijn we als Partij voor de Dieren blij mee. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriƫle waarden die mijn partij belangrijk vindt.

De structurele steun die wordt toegezegd aan cultuur op het voortgezet onderwijs en de diverse muziekgezelschappen kunnen wij goedkeuren. Waar we onze vraagtekens bij zetten is het muziekonderwijs op de scholen en voor kinderen. Dit is een zorgenkindje in onze provincie en we pleiten ervoor dat de provincie hier meer geld voor vraagt aan de minister. Want zonder aanwas vanuit de kinderen zal de kunst en cultuur op termijn doodbloeden.

Daarnaast willen we onze kritiek uiten op het steunen van festivals in Natura 2000 gebieden en het verbreden van de N34 door het Geopark de Hondsrug. De gedeputeerde wilde tijdens de commissievergadering deze aspecten niet betrekken bij Cultuur.

Maar is Cultuur niet datgene wat ons allemaal bindt? En kan het niet juist bijdragen aan op een andere manier naar onze leefomgeving aankijken, onze ogen te openen en ons te motiveren om nu in al het provinciale beleid een afweging te maken wat de impact is op deze leefomgeving?

Misschien kan de gedeputeerde een heroverweging maken en dit aspect wel betrekken door bij de subsidieverlening voorwaarden te stellen aan het bevorderen en/of beschermen van de unieke waarden van Drenthe? Bijvoorbeeld door in de natuurvergunning van Festivalder Aa op te nemen dat deze niet in een Natura 2000 gebied mag plaatsvinden?

Met betrekking tot de motie die het Forum voor Democratie indient m.b.t. meer jongeren als vrijwilliger werven wil ik graag aangeven dat het de Partij voor de Dieren eerder gaat om structurele stimulering van de professionals in de Cultuursector dan om nog meer vrijwilligers te werven. We zijn trots op de huidige vrijwilligers en zijn ervan overtuigd dat je dit werk vrijwillig doet omdat je het graag doet, en niet omdat je als jongere hiertoe gestimuleerd wordt.

Tot slot voorzitter. Kunst en Cultuur zet aan het denken, maakt emoties los, ontroert, ontregelt en verbind. En dat heeft onze Drentse samenleving vooral nu, hard nodig.

Interessant voor jou

Marketing Drenthe

Lees verder

NRK Rapport Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer