In ben Drents Onder­nemer


bijdrage verga­dering Provin­ciale Staten - 11 november 2020

11 november 2020

Voorzitter,

Het programma “Ik ben Drents Ondernemer” is een doelmatige samenwerking tussen alle partijen in het werkveld. Tijdens de informatiebijeenkomst werd duidelijk dat de focus komt te liggen op impact economie.

De Partij voor de Dieren verstaat onder Impact economie dat er ruimte is voor innovatie en start-ups, en dat daarbij het verkleinen van de ecologische voetafdruk, regionalisering van de economie, sociaal ondernemerschap en milieudruk worden meegenomen.

  • Graag horen we van GS in hoeverre dit wordt meegenomen bij Impact ondernemen.
  • Ook zouden we graag van GS horen of hij de Vereniging Impact Noord kent? Is deze vereniging betrokken is bij IBDO?

Dan een vraag over financiering.

  • Kan het zijn dat er weinig impactondernemers deelnemen aan IBDO door de keuze voor de Rabobank? Heeft GS overwogen om bijvoorbeeld de Triodos Bank te betrekken bij IBDO? Deze bank richt zich met name op de Betekenis Economie.

Tijdens de informatiebijeenkomst hoorden we dat studenten worden geholpen om internationaal te gaan opereren. Dit lijkt leuk maar de vraag is hoe deze internationalisering zich verhoudt tot de regionale effecten. Bij export blijft in veel gevallen het Nederlandse milieu achter met schade en de rekening wordt niet betaald door ondernemer. Dan gaat het met name om bloembollen, siergewassen, zuivel en vlees.

  • Dit college stimuleert de export, hierbij is de vraag aan GS of dit met het oog op de milieuopgave en de Klimaatopgave verstandig is?

Volgens een maandag jl. verschenen onderzoek van Follow the Money kost de sierteelt “bergen kunstmest en pesticiden en levert veel CO2-uitstoot op”. En “zorgt de export van vlees en zuivel voor een mestoverschot en veroorzaakt het stikstof- en biodiversiteitsproblemen. Daarbij wordt er volgens FTM niet door de boer, maar door de toeleveranciers van veevoer en de verwerkers van vlees, melk en eieren het meest verdient.

De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat deze kanttekeningen worden meegenomen worden bij IBDO en wacht de beantwoording van GS af.

Voorzitter tot zover.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer